Wel of geen AOV?

Hoe maak de AOV keuze?

Als ondernemer moet je jezelf de vraag stellen of je wel of heen ArbeidsOngeschiktheids Verzekering (AOV) af gaat sluiten. Er is nogal wat te doen geweest in de media over deze al dan niet verplichte AOV voor zzp’ers. Om je te helpen bij de keuze of je een AOV af wil gaan sluiten, hebben we een aantal uitspraken over de AOV op een rij gezet. Het is en blijft een individuele keuze die voor iedereen op andere gronden gemaakt wordt.

Met een wisselend inkomen is de uitkering altijd een verassing

Als je een “sommen-verzekering” afsluit dan is dit niet juist. Je verzekerd een bedrag voor de uitkering. Stel je verzekerd je inkomen van € 50.000,- en je raakt 50% arbeidsongeschikt, dan krijg je € 25.000,- uitgekeerd.

Sluit je een algemene verzekering tegen verlies van inkomen, dan krijg je een uitkering op basis van je huidige inkomen en hetgeen je nog kunt verdienen. Deze uitkering staat van tevoren niet vast

Een AOV afsluiten is erg ingewikkeld

Een AOV verzekering vereist enig denkwerk en een blik in de glazen bol. De toekomst is immers lastig te voorspellen. De financiële gevolgen voor de lange termijn zijn belangrijk. Stel jezelf de volgende vragen: Als ik arbeidsongeschikt wordt …….

  • Hoeveel heb ik nodig voor mijn vaste lasten en andere uitgaven?
  • Welk inkomen is er nog, bijvoorbeeld van mijn partner of uit andere inkomsten?
  • Kan ik een eerste periode zelf opvangen? En zo ja, voor hoe lang? (Hoe langer, hoe minder premie u betaalt)
  • Wil ik een ‘beroepsdekking’ of ‘passende arbeid’?
  • Welke vormen van arbeidsongeschiktheid wil ik verzekeren?
  • Wil ik wél of geen bescherming van mijn koopkracht (indexatie)?
  • Kies ik voor een tijdelijke uitkering? Wat zijn de risico’s daarvan?
  • Tot welke leeftijd verzeker ik? (Dit hangt vaak samen met uw AOW-leeftijd)
  • Kies ik een sommenverzekering of een verzekering tegen het gedeelte dat ik verlies aan inkomen?

Als ik door sport of eigen schuld arbeidsongeschikt raak, krijg ik niets

Je bent gewoon verzekerd, ook tijdens hobby’s als skiën, motorrijden en voetballen. Er kunnen uitzonderingen zijn in gevallen met drank en drugs of als er opzet in het spel is.

Mijn bedrijf draait gewoon door als ik ziek ben.

Als je ZZP-er bent, kan het lastig zijn de onderneming voort te zetten. Is het mogelijk, dan kun je met je AOV-uitkering tijdelijk een vervanger inschakelen. Daarnaast krijgt je hulp van de re-integratieservice, zodat je zelf zo snel mogelijk terug bent.

Een carrièreswitch heeft effect op de verzekering

Juist. Ga je iets anders doen? Of verhuis je naar het buitenland? Dan moet je dit altijd doorgeven. De nieuwe werkzaamheden of verblijfplaats kunnen meer of minder risico opleveren. Dit heeft effect op de dekking van je verzekering en de premie. Vergeet je deze veranderingen door te geven, dan kan het voorkomen dat je voor een deel of helemaal niet verzekerd bent.

Als ik nog kan bellen in een callcenter krijg ik geen uitkering

Onjuist. Kies je voor ‘gangbare arbeid’, dan kijkt de arts naar wat je allemaal nog wél kunt en klopt dit. Bij ‘passende arbeid’ kijkt de arts naar wat je nog kunt binnen jouw ervaring en opleiding Bij ‘beroepsdekking’ kijkt de arts in hoeverre je je eigen werk nog kunt doen en klopt dit niet. Bijna alle ondernemers kiezen deze laatste vorm.

De AOV verzekeraar doet niets om me weer aan het werk te krijgen

De verzekeraar begeleidt ondernemers op verschillende fronten. Zij zorgen voor preventie om te voorkomen dat je ziek wordt. En als je dan toch arbeidsongeschikt raakt, helpen ze bij de re-integratie of omscholing. Van medische en psychische ondersteuning tot hulp bij de bedrijfsvoering.

Een burn-out komt alleen voor in een kantoorbaan

Neen! Bij ondernemers is burn-out vaak de oorzaak van arbeidsongeschiktheid Landelijk wordt 12 tot 13% van de ondernemers getroffen door een hum-out. Het risico is het grootst bij kantoorbanen, maar naast het werk leiden ook situaties als echtscheidingen en financiële problemen tot een burn-out. Of een burn-out en andere psychische klachten verzekerd zijn in jouw AOV is een keuze die jij moet maken. Doorgaans kun je deze optie aan of uit zetten.

Een AOV kan ik ook best op eigen houtje afsluiten

Zeker. Bij enkele verzekeraars kun je de AOV zonder advies afsluiten, Hierbij is het wettelijk verplicht dat je vooraf een Kennis & Ervaringstoets doet. Slaag je hiervoor en sluit je de AOV af. dan betaal je enkel afsluitkosten.

Nu weet je waar je aan kunt denken als je een AOV verzekering af gaat sluiten, of dat je deze aan je voorbij laat gaan en het risico zelf draagt. Als je een AOV verzekering af gaat sluiten, dan kom je nu bij een tussenpersoon goed beslagen ten ijs. Jij hebt voor jezelf helder welke verzekering bij jou past. Leg dit voor aan de verzekeringsagent, en mogelijk heeft hij nog aanvullingen op je motivatie.

Denk ook nog eens terug aan het alternatief van een AOV verzekering en dat is het broodfonds.

Op jouw financieel succes,

Machiel Keet,

Word lid van het gratis boekhoudplatform voor de zzp’er

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

Over de schrijver
Reactie plaatsen