Wat zijn kortlopende vorderingen?
Cor
24 oktober 2017 

Wat zijn kortlopende vorderingen?

Kortlopende vorderingen op de balans

In de reeks met onderwerpen die op de balans thuis horen, deze keer de kortlopende vorderingen. Kortlopende vorderingen staan aan de debetzijde van de balans, de bezittingen. Kortlopend wil zeggen dat de looptijd maximaal 12 maanden is. Indien het bedrag naar verwachting langer dan een jaar als vordering op de balans zal staan, dan is het een langlopende vordering. Onderstaand een aantal voorbeelden van kortlopende vorderingen.

kortlopende vorderingen

Debiteuren

De meest bekende vorm van kortlopende vorderingen zijn de debiteuren, ofwel “te ontvangen van klanten” in Gere-geld. Niemand zal klanten langer dan twaalf maanden de tijd geven om te betalen. Op de post debiteuren moet wel dat deel in mindering gebracht worden dat naar verwachting niet meer geïnd kan worden. Dit is de voorziening dubieuze debiteuren.

 

Omzetbelasting

Als je in de laatste maand of in het laatste kwartaal flink geïnvesteerd hebt, dan kan het zijn dat je per 31-12 van het boekjaar een vordering op de belastingdienst hebt. Je moet voor 31-1 van het volgende jaar de aangifte omzetbelasting gedaan hebben. Als je geld terug krijgt, dan heb je dat doorgaans binnen een aantal weken op je bankrekening staan. De vordering op de belastingdienst is dus korter dan twaalf maanden.

 

Aandeelhouders en participanten

Vorderingen op aandeelhouders en participanten (bij een BV) zijn aparte vorderingen. Dit zijn de rekening courant verhoudingen met de aandeelhouders en participanten. Omdat de vordering geen vast bedrag kent, en ook niet met een vast bedrag afgelost wordt, is dit ook een kortlopende vordering. Zolang de vordering in de rekening courant verhouding niet hoger is dan € 17.500,- dan hoeft er geen rente berekend te worden.

 

Vorderingen op deelnemingen

Als je aandelen in een andere onderneming bezit kan het zijn dat het een deelneming is. Als het belang groter is dan 5% is er sprake van een deelneming. Is het belang kleiner dan 5% dan zijn het effecten. Dit zijn de rekening courant verhoudingen met de deelnemingen. Omdat de vordering geen vast bedrag kent, en ook niet met een vast bedrag afgelost wordt, is dit ook een kortlopende vordering.

 

Overige vorderingen

Dit zijn alle overige mogelijke vorderingen, en dat kan van alles zijn. Als je aan een ander geld uitgeleend hebt en je verwacht het hele bedrag binnen twaalf maanden terug. Het onderdeel van een langlopende lening uitgeleend geld dat in de komende twaalf maanden aan je bedrijf afgelost wordt. Claims op anderen die op korte termijn uitgekeerd gaan worden. En zo zijn er nog veel meer mogelijke vorderingen te bedenken.

 

Overlopende activa

Overlopende activa zijn net iets anders dan de overige vorderingen. Deze is het beste uit te leggen aan de hand van de verzekeringspremie. Stel dat de verzekering loopt van 1-11 tot en met 31-10 van het jaar erop. De volledige verzekeringspremie betaal je vooraf in november. Op 31-12 heb je dus nog een waarde van tien maanden verzekering tegoed. Deze post loopt dus over het jaar heen. In dit geval is de financiële waarde van de verzekering tien twaalfde van het jaarbedrag.

 

Ken je nog meer vorderingen? Of heb je op- of aanmerkingen? Laat het achter in onderstaande commentaarbox.

Op jouw financieel succes,

 

Machiel Keet,

Gere-geld, het enige boekhoudpakket in Nederland met een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen.

 

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Volg de online cursus met de CIJFER methode

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

 

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen