Wat is een balans?

Het evenwicht in de balans

De jaarrekening bestaat uit een tweetal delen, de balans en de resultatenrekening. We zullen nu eens gaan kijken wat er op de balans staat. Op 31-12-2018 is er om 23:59:59 een foto gemaakt van jouw onderneming. Het plaatje bevat alle bezittingen en schulden van dat moment. Deze is natuurlijk gelijk aan het plaatje van 01-01-2019 om 00:00:00. Qua inhoud verschillen de balansen van de meest voorkomende ondernemingsvormen (Eenmanszaak, VOF of BV) niet veel. Daarom is dit voor iedereen interessant. Om de blog zelf niet te lang te maken, zijn er links naar de kennisartikelen die op het boekhoudplatform voor de zzp’er staan.

De bezittingen (activa)

Vaste activa

Om te beginnen staan de vaste activa op de balans. Dit zijn bezittingen die in een drietal categorieën op te delen zijn. De immateriële vaste activa zijn activa die je niet beet kunt pakken. Dit is bijvoorbeeld goodwill, een concept of een intellectueel eigendom. De tweede groep vaste activa zijn de materiële vaste activa. Goederen die je daadwerkelijk beet kunt pakken als de machines en de auto. De laatste groep vaste activa zijn de financiële vaste activa. Dit zijn deelnemingen (>5% aandeel) in andere BV’s en uitgeleend geld aan derden met een looptijd langer dan één jaar.

 

Vlottende activa

De voorraden zijn relatief snel om te zetten naar euro’s, daarom zijn het vlottende activa. Aan het einde van het jaar worden de voorraden gewaardeerd. Een deel van de voorraad kan incourant zijn. Daarna staan de vorderingen op de balans. Hierbij is te denken aan de debiteuren, wat heb je van je klanten tegoed, wat heb je binnen 12 maanden tegoed van anderen, waaronder de belastingdienst. Bekijk je vorderingen goed en waardeer oninbare vorderingen af. Het laatste item zijn de effecten en de liquide middelen. Effecten zijn enkel met beleggingsdoeleinde, niet om invloed uit te oefenen. De waarde van je banksaldi zijn duidelijk en staan vast.

 

De schulden (passiva)

Het eigen vermogen en de reserves staan bovenaan bij de schulden. Dit wordt regelmatig als verwarrend ervaren, de onderneming is toch van mezelf? Dit klopt natuurlijk, maar je kunt het eigen vermogen van de onderneming zien als een schuld aan jou als aandeelhouder of eigenaar. Voorzieningen zijn reserveringen voor toekomstige uitgaven. Dit kan bijvoorbeeld voor de pensioenen zijn of voor het vijfjaarlijkse onderhoud aan het pand. Tot slot zijn er de langlopende en de kortlopende schulden. Dit zijn alle overige schulden verdeeld naar de looptijd. Indien de looptijd langer is dan 12 maanden, dan zijn het langlopende schulden. Hierbij spreken de hypotheek en de banklening het meest tot de verbeelding. De kortlopende schulden bestaan uit de crediteuren, belastingen en het rekening courant krediet bij de bank.

Uit Gere-geld komt een kant en klare jaarrekening. Sterker nog, een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen. Bekijk de demo versie eens. Deze is gelijk aan de live omgeving. Je kunt erin doen en laten wat je wil, alles wat je er vandaag in zet, is morgen weer verdwenen. Je kunt je natuurlijk ook direct aanmelden bij Gere-geld.

 

Op jouw financieel succes,

 

Machiel Keet,

Word lid van het gratis boekhoudplatform voor de zzp’er

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

 

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen