Waaruit bestaan liquide middelen?
Cor
11 oktober 2017 

Waaruit bestaan liquide middelen?

 

Wie weet waaruit liquide middelen bestaan?

 

Omdat de liquide middelen in de jaarrekening onder één noemer staan, en niet verplicht verder gespecificeerd hoeven te worden, is niet altijd duidelijk wat nu onder de liquide middelen valt en wat niet. Om deze post beter inzichtelijk te krijgen, zou een specificatie in de jaarrekening op zijn plaats zijn. Wellicht overbodig te vermelden, maar in de standaard jaarrekening van Gere-geld is de specificatie opgenomen.

waaruit bestaan liquide middelen

Onderdelen van de liquide middelen

De meest bekende liquide middelen zijn het banksaldo van de lopende rekening en het kassaldo. Deze twee zijn per direct beschikbaar. Waar minder vaak aan gedacht wordt zijn de wissels en de cheques. Met name de cheques hebben een ouderwets karakter omdat iedereen in Nederland tegenwoordig per bank betaald. Maar als je zaken doet met de zuid Europese landen of met de VS, dan kan het zijn dat je een cheque per post ontvangt, die je vervolgens met een formulier bij de bank voor euro’s om kunt wisselen. Tot slot zijn er ook nog de deposito’s, al dan niet met verrekening van de rentebaten.

 

Voorwaarden voor liquide middelen

Liquide middelen moeten een looptijd hebben van maximaal 12 maanden. Is de looptijd langer dan 12 maanden, dan vallen ze onder de financiële vaste activa. Indien de liquide middelen niet tot de vrije beschikking staan (m.a.w. je kunt ermee doen en laten wat je wil) dan is het verplicht om deze beperking in de jaarrekening te vermelden. Als er een bijzondere waardevermindering, anders dan het gewoon uitgeven van de liquide middelen, plaats heeft gevonden, dan rust er ook de verplichting op om deze apart te vermelden.

 

Waardering liquide middelen

Normaliter is de waardering van de liquide middelen tegen de nominale waarde. Wat is het saldo op je bankrekening? Dat vermeldt je in de jaarrekening. Bij buitenlandse valuta hanteer je de koers per balansdatum en reken je deze terug naar de euro. Het is mogelijk om een hoger of lager bedrag op te nemen. Dit kan alleen als er gebeurtenissen na balansdatum aanleiding geven om een correctie door te voeren. Een waarde correctie zal weinig voorkomen.

 

Je hebt nu een inzicht in de mogelijkheden ende beperkingen van de liquide middelen. Heb je aanvullingen of opmerkingen, plaats deze dan in onderstaande commentaar box.

 

Op jouw financieel succes,

Machiel Keet,

Gere-geld, het enige boekhoudpakket in Nederland met een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen.

 

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Volg de online cursus met de CIJFER methode

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

 

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen