Vennootschapsbelasting voor beginners
24 mei 2017 

Vennootschapsbelasting voor beginners

De vennootschapsbelasting voor de BV

Als je een BV als rechtsvorm hebt (of een NV, maar gezien de grootte van de NV’s in Nederland laten we deze hier verder buiten beschouwing) dan moet je jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting doen. Hoe is de werking van de vennootschapsbelasting en wanneer moet deze gedaan worden.

vennootschapsbelasting

Verschil eenmanszaak/VOF en de BV

Als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent (eenmanszaak of VOF), dan moet je jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting je resultaat en je balans opgeven. Hiermee zeg je eigenlijk tegen de fiscus wat je verdient hebt over het afgelopen jaar. Kijk voor de IB het webinar van maart terug Een BV is echter een rechtspersoon op zichzelf. Een BV kent wel aandeelhouders die personen kunnen zijn, maar dat is lang niet altijd. Een holding boven een werkmaatschappij is een veelvoorkomende vorm waarbij de dochter en Holding BV als aandeelhouder heeft. De holding is ook een BV, die uiteindelijk wel een natuurlijk persoon als aandeelhouder heeft. Als je meer dan 5 % aandelen van een BV hebt, dan komt dit terug in box 2 in de inkomstenbelasting. Onze mensen kunnen je uitstekend van dienst zijn bij de belastingaangiften.

De vennootschapsbelasting

In de aangifte vennootschapsbelasting geeft de BV bijna dezelfde informatie door aan de belastingdienst als de eenmanszaak in de aangifte inkomstenbelasting. Ook hier wil de belastingdienst weten hoeveel winst er door de BV gemaakt is en wat de bezittingen en de schulden van de BV zijn. De opgave van de financiële gegevens komen voor 90% overeen met de gegevens die in de inkomstenbelasting doorgegeven worden. Waar een ondernemer voor de inkomstenbelasting de rekening kapitaal kent, is dit bij de BV vervangen door aandelenkapitaal en ingehouden winsten.

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling is een onderdeel bij de BV dat de ondernemer voor de inkomstenbelasting niet kent. Een moedermaatschappij hoeft op het moment dat een dochtermaatschappij dividend uitkeert (ingehouden winsten) geen belasting te betalen. De dividendbelasting hoeft pas betaald te worden zodra er ingehouden winsten uitgekeerd worden naar natuurlijke personen. Bij uitkering moet er aangifte dividendbelasting gedaan worden, en bij de aangifte inkomstenbelasting wordt bij de natuurlijke persoon deel 2 ingehouden.

Tarieven 2016 en 2017

Het tarief voor de vennootschapsbelasting bestaat uit een tweetal schijven, tot een winst voor belastingen van € 200.000,- is het tarief 20%, en boven dit bedrag betaal je 25%. De dividendbelasting komt pas om de hoek kijken zodra er aan een natuurlijk persoon uitgekeerd wordt. De dividendbelasting wordt in twee delen betaald, 15% binnen 30 dagen na dividenduitkering via de aangifte dividendbelasting en 10% via box 2 in de inkomstenbelasting. Per saldo is dat 25% aan dividendbelasting. Onderstaand de twee tabellen en een voorbeeld berekening.

vennootschapsbelasting 2016-2017
     200.000,00 20%
 200.001,00 ……..25%
Dividendbelasting 2016 en 2016
Bij uitkering dividend15%
IB aangifte10%
Voorbeeldberekening
Winst 150.000,00 
Vennootschapsbelasting20%
Vennootschapsbelasting 30.000,00 
Netto winst 120.000,00 
Volledig uitkeren naar
aandeelhouder (persoon)
Dividendbelasting
aangifte dividend15% 18.000,00 
inkomstenbelasting10% 12.000,00 
Netto   90.000,00 
Effectieve belasting 30.000,00 
 18.000,00 
 12.000,00 
betaalde belasting 60.000,00 
% belasting in de winst40,0%

Met vriendelijke groeten,

Machiel Keet,

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Volg de online cursus met de CIJFER methode

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

– Toegang tot honderden online trainingen voor ondernemers

 Wij helpen ZZP-ers / ondernemers met de boekhouding. Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij de boekhouding? Iemand die de boekhoudtijd wil halveren en het financieel inzicht wil verdubbelen? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

Over de schrijver
Reactie plaatsen