Uitleg loonstrook

De loonstrook is een onbegrepen document voor zowel een werkgever, maar ook voor iedereen in loondienst. De belastingdienst maakt al jaren reclame met de slogan “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit nog niet helemaal gelukt is.

uitleg loonstrook 

 

Omdat er veel verschillende salarispakketten zijn, waarin bij ieder pakket ook nog eens gekozen kan worden uit verschillende lay-outs, hebben we gekozen voor een beschrijvende weergave van de salarisstrook. Een salarisstrook is op te delen in een drietal hoofdgroepen van gegevens.

 

Algemene gegevens

Er staan een aantal standaard gegevens op de loonstrook. De standaard gegevens zijn op te delen in een tweetal blokken. Het ene deel betreffen je eigen persoonlijke gegevens en het andere deel van de algemene gegevens heeft betrekking op de loonberekening. De gegevens over de loonberekening zijn instellingen in de salarisadministratie die op jou persoonlijk van toepassing zijn.

Opsomming van de persoonlijke gegevens op de loonstrook

 • Personeelsnummer
 • Afdeling (indien van toepassing)
 • Functienaam
 • Periode van de salarisberekening (week, 4 weken of maand)
 • De beschrijving van de periode (bijvoorbeeld: 01-09-2016 t/m 30-09-2016)
 • BurgerServiceNummer (BSN Nummer)
 • Geboortedatum medewerker
 • Datum in dienst medewerker
 • Naam – adres – woonplaats van de medewerker
 • Naam – adres – woonplaats van de werkgever
 • Bankrekeningnummer van de werknemer

 

Opsomming van de financiële gegevens op de loonstrook

 • Bruto loon per periode
 • Tabel voor de berekening van de loonheffing (uitleg na de opsomming)
 • Loonheffingskorting ja/nee (uitleg na de opsomming)
 • Jaarloon en percentage bijzondere beloning (uitleg na de opsomming)
 • Minimumloon
 • Sociale verzekeringen, voor welke sociale verzekeringen betaal jij of je werkgever.
 • Auto van de zaak ja/nee

 

De tabel voor de berekening van de loonheffing kan wit of groen zijn. De grens voor het gebruik van de verschillende kleuren in tabel is de pensioengerechtigde leeftijd. Als iemand met pensioen is, wordt de groene tabel gebruikt, is men nog niet met pensioen, dan geldt de witte tabel.

Iedere werkende Nederlander heeft recht op loonheffingskorting. Dit is dat deel waar je geen belasting over betaald, zeg maar een soort vrijstelling. Hierbij de link naar de site van de belastingdienst met alle kortingen. Heb je meerdere werkgevers? Let dan goed op dat de loonheffingskorting maar bij één werkgever op ja staat, anders worden de kortingen dubbel toegepast en mag je aan het einde van het jaar nabetalen.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/totaaloverzicht/overzicht_heffingskortingen_2016

Tot slot de toelichting op het jaarloon met het bijbehorende percentage bijzondere beloningen. Nederland kent het schijvenstelsel, hoe meer je verdient, des te hoger het belastingpercentage is. Op basis daarvan betaal je een percentage aan belasting. Het jaarloon van het afgelopen jaar wordt als basis gebruikt om dit percentage vast te stellen. Krijg je bijvoorbeeld een bonus, overwerk uitbetaald, je laat vakantiedagen uitbetalen, een eenmalige uitkering of iets dergelijks, dan is dat niet in je reguliere salaris meegerekend. Deze extra inkomsten stapel je dus op je vaste inkomsten. Je komt hiermee direct en volledig in de hogere belastingschijf terecht. Het is dus niet zo dat je er minder aan overhoudt, maar dat alle kortingen al in je gewone loon verrekend zijn, en daarmee niet meer gebruikt kunnen worden voor je bijzondere beloningen.

 

Financiële gegevens in de periode

De financiële gegevens beginnen met je bruto loon, overuren (aantal en in euro’s) en andere bruto vergoedingen die je van je werkgever ontvangt. Vervolgens staat er een grondslag voor de loonheffing en de loonheffing bijzonder tarief (zie vorige kopje) en de berekening van de bijbehorende belasting. Hetzelfde geldt voor de pensioenen, de grondslag en de inhouding. Het aantal gewerkte dagen in de betreffende loonperiode staat vermeldt. Indien van toepassing kan er een bijtelling voor de auto van de zaak staan. Als er nog netto inhoudingen zijn (inhoudingen waar geen belasting over betaald wordt) dan worden deze nu in mindering gebracht om zo te komen tot het netto loon dat jij als werknemer op je bankrekening krijgt.

 

Cumulatieve gegevens

De cumulatieve gegevens liggen in het verlengde van de financiële gegevens in de periode. In januari zal je zien dat in de periode en cumulatief gelijk zijn. Op de laatste salarisstrook van het jaar staan de gegevens die aan moeten sluiten bij de jaaropgave. In de laatste periode staan bij cumulatief de opgetelde periodes van het hele jaar. Door de maanden heen worden deze bedragen steeds hoger.

 

Heb je personeel en wil je de salarisadministratie uitbesteden? Dat kan bij de administratiekantoren voor € 7,50 per salarisstrook. Inclusief belastingaangiften, jaaropgaven en loonjournaalpost.

Wil jij zelf een administratiekantoor starten? Gere-geld kan je hierbij helpen.

 

Met vriendelijke groeten

Team Gere-geld

www.gere-geld.nl

www.gere-geld.nl

Wij helpen ZZP-ers / ondernemers met de boekhouding. Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij de boekhouding? Iemand die de boekhoudtijd wil halveren en het financieel inzicht wil verdubbelen? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

https://gere-geld.nl/e-book-starter-3/

 

 

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen