Status wet DBA

Wat is nu de status van de wet DBA?

 

Bedrijven die een zzp’er inhuren voor extra werkzaamheden hebben te maken met wetgeving hieromtrent. Voorheen volstond een VAR-verklaring van de zzp’er om er zeker van te zijn dat een bedrijf geen sociale lasten hoefde af te dragen.

De overheid vond echter dat zo veel te veel vaste medewerkers werden ontslagen, die vervolgens als zzp’er bij hetzelfde bedrijf dezelfde werkzaamheden gingen doen. Daar moest verandering in komen en zo werd de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) geboren.

status wet DBA

1 mei 2016

De nieuwe wet DBA is met ingang van 1 mei 2017 officieel van kracht. De opdrachtgever en de zzp’er moeten een model overeenkomst aangaan. Deze overeenkomst moet goedgekeurd zijn door de belastingdienst. Zoals bij de overheid wel eens vaker het geval is, komen er nogal wat verbeterpunten aan het licht nadat de wet ingevoerd is. Zo waren er nog te weinig goedgekeurde modelovereenkomsten die door de belastingdienst goedgekeurd zijn.

 

1 mei 2017

Om iedereen de gelegenheid te stellen om de zaken alsnog op orde te krijgen, zou de wet pas gehandhaafd worden met ingang van 1 mei 2017.

 

1 januari 2018

Op 18 november heeft de staatssecretaris aangekondigd dat de handhaving van de wet DBA opgeschort zal gaan worden. De problemen bleken groter dan verwacht. De implementatie termijn van de wet DBA, die eigenlijk 1 mei 2017 van kracht zou gaan worden, wordt verlengt naar 1 januari 2018. Zowel de belastingdienst als de ondernemers krijgen meer tijd om de voorbereidingen te treffen voor de invoering van de wet DBA.

 

Tijdens deze periode van implementatie zal de belastingdienst een coachende rol op zich gaan nemen. Zoals de belastingdienst dit zelf noemt, hebben ze een coachende rol om “voorwaartse” aanwijzingen te geven. Het doel is dat de belastingdienst je gaat helpen om de wet DBA in de toekomst goed toe te passen.

Voor het opleggen van eventuele boetes heeft de staatssecretaris gezegd dat er geen “achterwaartse” boetes opgelegd gaan worden. Je kunt als ondernemer dus niet verrast worden door boetes die met terugwerkende kracht opgelegd worden.

 

Minimum – maximum uurtarief zzp’er

In oktober 2018 heeft het kabinet bepaalt dat er een minimum uurtarief moet komen tussen € 15 en € 18 per uur. Het uurtarief tussen € 15 en € 75 moet voorzien gaan worden van een model overeenkomst. Als je een uurloon boven de € 75,- per uur kan factureren, is een modelovereenkomst niet meer nodig. De grootste groep zzp’ers blijft voorlopig nog in onzekerheid leven.

 

Uitstel tot/vervanging 1 januari 2020 (kwaadwillend per 1-7-2018)

De wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2020. De handhaving was al eerder opgeschort tot 1 juli 2018. Na 1 juli 2018 gaat de belastingdienst wel boetes opleggen als ze jou als zzp’er als kwaadwillend bestempelen. Het streven is om per 1 januari 2018 de wet DBA te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving dus ook opgeschort, met uitzondering van de kwaadwillende zzp’ers. Indien achteraf vastgesteld wordt door de belastingdienst dat er toch sprake was van een dienstbetrekking, dan volgen er geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen.

 

Wil je meer weten over de wet DBA of zeker weten dat je je administratie goed op orde hebt? Neem dan contact op met een van onze administratiekantoren.

 

Op jouw financieel succes,

 

Machiel Keet,

Word lid van het gratis boekhoudplatform voor de zzp’er

 

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

 

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen