Pilot ZZP -ers in de zorg
Cor
18 september 2014 

Pilot ZZP -ers in de zorg

In de zorg loopt er nu een pilot voor ZZP-ers in de zorg. De Belastingdienst heeft 1.080 brieven verzonden aan ZZP-ers in de zorg met de vraag om deel te nemen aan de pilot. Uiteindelijk werken erZZP in de zorg circa 800 ZZP-ers mee aan de pilot. Dit is een hoog deelname percentage. In zijn algemeenheid is te stellen dat er steeds meer beroepsgroepen open staan voor het ZZP-model. Een belangrijke voetnoot hierbij is natuurlijk dat elke ZZP-er een administratie bij dient te houden. De administratie die geschikt is voor ZZP-ers is Gere-geld, al vanaf € 10,- per maand een zeer compleet boekhoudprogramma.

 

De Belastingdienst heeft de brieven verstuurd naar zorgverleners aan wie in de periode oktober 2013 tot en met februari 2014 de VAR-wuo is herzien in een VAR-loon en aan de zorgverleners die een VAR-loon hebben gekregen in plaats van de gewenste VAR-wuo. ( VAR-wuo staat voor Verklaring ArbeidRelatie – winst uit onderneming) De deelname stond ook open voor zzp’ers waar nog niet gehandhaafd was door de Belastingdienst maar die wel werkzaam zijn in de (thuis)zorg al dan niet via bemiddeling. Indien een ZZP-er een B.V. opgericht zou hebben, dan zou de VAR-DGA van toepassing zijn, Verklaring ArbeidsRelatie Directeur Groot Aandeelhouder. Deze zijn in de pilot niet meegenomen.

 

Er wordt geen administratie bijgehouden van de motieven waarom zzp’ers hebben afgezien van deelname aan de pilot. Alle zorgkantoren hebben hun medewerking verleend aan de pilot. De looptijd van de pilot heeft betrekking op 2013 en 2014. De duur van de pilot is beperkt en het vervolg dient te worden bezien in het licht van de hervorming van de langdurige zorg. De nadruk in de pilot ligt op extramurale verzorging en verpleging.  

 

Voor elke ZZP-er die zich het administratieve leven makkelijker wil maken: www.gere-geld.nl

of mail naar info@gere-geld.nl

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen