verzekeren

Iedere ondernemer / onderneming loopt risico’s. In vier delen nemen we u mee door de diverse risico’s. Deel 1 het financiële risico, deel 2 het risico met personeel, nu deel 3 het risico verzekeren of niet en tot slot de beveiligingsrisico’s.

Hoe krijgt u de verzekeringen op orde? Waar zitten de risico’s? Welke "formule" kun je op risico loslaten?

verzekeren

1. Controleer de polis

Weet waarvoor/tegen u wel en waartegen u niet verzekerd bent. Alles verzekeren is niet nodig, het gaat om het calamiteitenkarakter. Doe dit in overleg met uw verzekeringsadviseur, deze kan u in klare taal uitleggen wat er in de polis staat.

2. Omgaan met de risico’s

Hoe u met welke risico’s omgaat is een persoonlijke beleving. Er is echter wel een handige vierdeling te maken in het omgaan met risico’s
  • Ontwijken van het risico, het niet doen van dingen
  • Het controleren van het risico, dusdanig dat het risico uitgesloten wordt of tot een acceptabel niveau onder controle is
  • De risico’s accepteren. Als de gevolgen goed te overzien zijn, kun je bepaalde risico’s accepteren en de gevolgen ervan goed dragen
  • Verzekeren is de vierde optie. Als de voorgaande drie niet afdoende zijn, kunt u voor het specifieke risico het beste een verzekering afsluiten

  • 3. Risico = Kans * Omvang

    De kans op een brand in uw bedrijfspand is bijvoorbeeld zeer gering, maar de omvang van de schade bij een brand zal enorm zijn. Dit risico kan niet ontweken worden, het kan niet gecontroleerd worden en de schade kan niet gedragen worden. Een brandverzekering is daarmee een verzekering die bijna altijd afgesloten wordt. Met deze “formule” als hulpmiddel kunt u voor uzelf nagaan wat te verzekeren is en wat niet.
Reactie plaatsen