Oudedagsreserve i.p.v. Pensioen, wat te doen?
Cor
06 augustus 2015 

Oudedagsreserve i.p.v. Pensioen, wat te doen?

Als u werknemer bent, dan wordt er automatisch voor uw pensioen, aanvullend op de AOW gezorgd. Als ondernemer is dit niet het geval. Als u straks bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een aanvulling op de AOW wil hebben, dan dient u daar nu actie op te ondernemen.

Kent u de mogelijkheden en de gevolgen?

 imagesYZA8TBGM

 

Er zijn een tweetal mogelijkheden waarop een ondernemer een aanvulling op de AOW kan organiseren als ondernemer. Als u een deel van uw werkzame leven in loondienst gewerkt heeft, dan heeft u hier ook een deel van uw pensioen opgebouwd. De vraag is echter, hoeveel straks uw AOW nog zal bedragen.

Pensioen in de vorm van een Fiscale OudedagsReserve (FOR)

Als u een eenmanszaak heeft, dan mag u een FOR vormen. Dit mag als u als ondernemer voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar, en u mag de AOW leeftijd nog niet bereikt hebben.

Met het vormen van een FOR wordt er niet daadwerkelijk geld opzij gezet, maar wordt er een boekhoudkundige reserve gevormd. Deze moet te zijner tijd wel aan u uitbetaald worden.

Als u winst maakt, mag u 12% van de winst reserveren in de FOR. Hiermee verlaagt u dus uw winst met 12% en betaald u nu minder inkomstenbelasting. Na uw pensioen gerechtigde leeftijd keert deze reservering uit, maar betaalt u een lager percentage inkomstenbelasting waardoor u netto meer in handen krijgt.

Heeft u een jaar verlies gemaakt? Dan kunt u dat jaar niets doteren aan de FOR. U bouwt over dat jaar dan geen pensioen op.

  • Maximale jaarlijkse toevoeging aan de FOR € 9.542,-
  • De FOR mag niet boven het ondernemingsvermogen uit komen.
  • Het ondernemingsvermogen = Vermogen -/- egalisatiereserve -/- herinvesteringsreserve-/- terugkeerreserve (indien de reserves negatief zijn, mogen ze opgeteld worden)
  • Bij meerdere ondernemingen wordt de totale winst geteld.
  • Laat een pensioenbrief opstellen

Als u besluit een lijfrente af te sluiten, dan wordt dit bedrag in mindering op de FOR gebracht. In de inkomstenbelasting mag u de lijfrente weer aftrekken, wat per saldo geen belastingeffect heeft.

Pensioen opbouwen bij een verzekeraar

U kunt natuurlijk altijd bij een verzekeraar terecht voor de opbouw van uw pensioen. U betaald dan maandelijks of jaarlijks een bedrag aan een verzekeraar. Deze uitgaven mag u als kosten opvoeren in uw onderneming. Natuurlijk wel rekening houdend met het maximum bedrag.

Heeft u aanvullingen op opmerkingen op deze blog over het pensioen ? dan kunt u deze achterlaten in onderstaande reactie box. 

Wilt u meer informatie? Mail dan naar administratie@gere-geld.nl . Of bekijk de demo van Gere-geld.

 

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen