Nu investeren of in 2017?
Cor
16 november 2016 

Nu investeren of in 2017?

 

 

Keuzes omtrent het investeren

Nog dit jaar investeren? Wachten tot volgend jaar? Welke subsidies zijn er mogelijk? En aan welke eisen moet je allemaal voldoen?

Dit zijn allemaal vragen waar veel ondernemers mee rondlopen en die wij voor je gaan beantwoorden.

 

investeren

 Om te beginnen wil ik iedereen uit de droom helpen die gaat investeren enkel en alleen om de drempel te halen. Investeren in iets wat je eigenlijk niet nodig hebt is altijd een zinloze investering. Investeer dus alleen als je echt iets nodig hebt. Het is nu wel het moment in het jaar om te kijken of de aanschaf nu nog gedaan wordt, of uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2017. Als de behoefte in het komende halfjaar ontstaat, dan kan het de moeite lonen om nu te bepalen in welk jaar de investering het beste gedaan kan worden.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Voor veel ondernemers is de KIA de meest voorname aftrekpost die met het investeren samen hangt. Staat er BTW op de factuur, dan geldt het bedrag exclusief BTW, staat er geen BTW op de factuur, dan mag de KIA over het bruto bedrag berekend worden. De investering moet minimaal € 450,- bedragen, bedragen kleiner dan € 450,- moeten direct in de kosten geboekt worden.

Er is een tabel waarmee de KIA berekend kan worden:

 • € 0 – € 2.300 –> 0
 • € 2.301 – € 56.024 –> 28% van de investering
 • € 56.025 – € 103.748 –> € 15.687
 • € 103.749 – € 311.242 –> € 15.687 -/- ((7,56% *(investering -/- € 103.748))
 • boven de € 311.242 –> 0

Nu zijn er ook nog aanvullende eisen aan de KIA. Niet in alle gevallen mag de KIA toegepast worden.

 • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
 • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kunt u wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland
 • bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming
 • investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van uw vader, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek.

MIA-VAMIL

Als er een investering gedaan wordt die op de Milieulijst staat, dan kan er gebruik gemaakt worden van de MIA en van de VAMIL. Deze twee mogen gecombineerd gebruikt worden, beide regelingen maken gebruik van dezelfde milieulijst. De milieulijst is te bekijken en te downloaden.

Aan deze twee regelingen zijn een aantal voorwaarden verbonden

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
 • Binnen 3 maanden na investering melden bij www.rvo.nl (zij verstrekken de definitieve toekenning)

 

Energie InvesteringsAftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

 

Aan de EIA zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
 • Binnen 3 maanden na investering melden bij www.rvo.nl (zij verstrekken de definitieve toekenning) 

Nu weet je waar je op moet letten bij het investeren en het aanvragen van subsidies. Er is een partij die je kan helpen bij de subsidies en mogelijk zelfs een deel van het nog te ontvangen subsidiebedrag kan voorfinancieren. Dan heb je nu het geld beschikbaar om de investering te doen en als je de subsidie ontvangt, betaal je het terug.

Op jouw investering

-Administratiekantoren Gere-geld www.administratiekantoor-gere-geld.nl

-Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld. www.gere-geld.nl

Wij helpen ZZP-ers / ondernemers met de boekhouding. Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij de boekhouding? Iemand die de boekhoudtijd wil halveren en het financieel inzicht wil verdubbelen? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

https://gere-geld.nl/e-book-starter-3/

 

 

 

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen