Lenen van uw BV, doen?

Als u als Directeur GrootAandeelhouder (DGA) leent van uw BV zijn er een aantal spelregels waar u zich aan dient te houden.

Er is nog een onderscheid in een “normale” geldlening aan de BV of van de BV en de geldverstrekking met de eigen woning als doel. Ook is er de mogelijkheid om een rekening courant met uw BV te hebben.

In deze blog leggen we u de voorwaarden uit die aan de leningen verbonden zijn. 

hypotheek

Als u geld leent van of aan uw BV, moet deze lening aan de zakelijke voorwaarden voldoen. Maak hiervoor een schriftelijke overeenkomst op, waarin ook een aflossingsschema opgenomen is. Indien mogelijk zouden er zelfs zekerheden / onderpanden verstrekt kunnen worden. Dit zou ook het geval zijn geweest indien u bij een derde partij geld geleend of uitgeleend zou hebben.

 

Geld lenen aan de BV

De rentekosten die u vanuit de BV betaald aan privé komen ten laste van het resultaat. Voor de inkomstenbelasting krijgt u te maken met de TBS-regeling, met de vrijstelling van 12%. De privé ontvangen rente is belast in box 1.

Let er wel op dat het een gangbaar rentepercentage is. Te hoge rente kan gezien worden als winstuitdeling (box 2) en bij de BV als verkapt dividend dat niet aftrekbaar is.

Geld lenen van de BV

U kunt geld lenen als werknemer en als DGA. Als u als werknemer leent, dan komt de rente in de werkkostenregeling (lees de blog hierover of kijk bij www.administratieveoplossing/downloads ).

Als u als aandeelhouder leent, dan geldt ook hier dat het een gangbaar rentepercentage moet zijn. Ook hier kan een te hoge rente kan gezien worden als winstuitdeling (box 2) en bij de BV als verkapt dividend dat niet aftrekbaar is.

Zonder rente

In beide geldleningsmogelijkheden is er een extra mogelijkheid. Een rekening courantpositie mag tot een bedrag van € 17.500,- positief of negatief aangehouden worden, zonder dat er rentebaten / lasten berekend hoeven te worden.

Geld lenen voor uw eigen woning

Een lening die na 1 januari 2013 aangegaan is ten behoeve van de eigen woning, dient een aflossing plaats te vinden o.b.v. annuïteiten in 30 jaar. De rente mag dan volledig in box 1 in mindering gebracht worden. (voor 2013 golden andere regels m.b.t. de aflossing)

Heeft u vragen of een mening over het lenen van-aan uw BV? laat een bericht achter in de onderstaande reactie-box

Wilt u online inzicht in uw leningen? www.gere-geld.nl.aanmelden  

Over de schrijver
Reactie plaatsen