Investeren, dit jaar of volgend jaar?
Cor
14 november 2017 

Investeren, dit jaar of volgend jaar?

 

Dit jaar nog investeren? Of wachten tot volgend jaar? Welke subsidies zijn er mogelijk? En aan welke eisen moet je allemaal voldoen?

Dit zijn allemaal vragen waar veel ondernemers mee rondlopen en die wij voor jou gaan beantwoorden.

Om te beginnen wil ik iedereen uit de droom helpen die gaat investeren, enkel en alleen om de drempel te halen. Investeren in iets wat je eigenlijk niet nodig hebt is altijd een zinloze investering. Investeer dus alleen als je echt iets nodig hebt. Het is nu wel hèt moment in het jaar om te kijken of de aanschaf nog gedaan of uitgesteld wordt tot het eerste kwartaal van 2018. Als de behoefte in het komende half jaar ontstaat, kan het de moeite lonen om nu te bepalen in welk jaar de investering het beste gedaan kan worden.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Voor veel ondernemers is de KIA de meest voorname aftrekpost die met het investeren samenhangt. Staat er btw op de factuur, dan geldt het bedrag exclusief btw. Staat er geen btw op de factuur, dan mag de KIA over het brutobedrag berekend worden. De investering moet echter minimaal € 450,- bedragen. Bedragen kleiner dan € 450,- moeten direct in de kosten geboekt worden. Hierin zit een grijs gebied met verzamelnota’s. Bijvoorbeeld als er een nieuw inventaris aangeschaft wordt met meerdere producten én een individuele waarde beneden de € 450,-.

Er is een tabel waarmee de KIA berekend kan worden:

 • € 0 – € 2.300 –> 0
 • € 2.301 – € 56.024 –> 28% van de investering
 • € 56.025 – € 104.059 –> € 15.734
 • € 104.059 – € 312.176 –> € 15.734 -/- (7,56% *(investering -/- € 104.059))
 • boven de € 312.176 –> 0

Ook zijn er aanvullende eisen aan de KIA. Niet in alle gevallen mag de KIA toegepast worden.

 • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals: woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
 • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kun je wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland.
 • Bedrijfsmiddelen die je van je privévermogen overbrengt naar het vermogen van je onderneming.
 • Investeringen waarvoor je verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot je huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als je bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van je vader, heb je in principe geen recht op investeringsaftrek.

 

MIA-VAMIL

Als er een investering gedaan wordt die op de milieulijst staat, kan er gebruik gemaakt worden van de MIA en van de VAMIL. Deze twee mogen gecombineerd gebruikt worden. Beide regelingen gebruiken dezelfde milieulijst. De milieulijst is hier te bekijken en te downloaden.

Aan deze twee regelingen zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
 • Binnen 3 maanden na investering: melden bij www.rvo.nl (zij verstrekken de definitieve toekenning).

 

Energie InvesteringsAftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 en volgende jaren is dit bedrag 58% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

Aan de EIA zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
 • Binnen 3 maanden na investering melden bij www.rvo.nl (zij verstrekken de definitieve toekenning).

Nu weet je waar je op moet letten bij het investeren en het aanvragen van subsidies. Er is een partij die je kan helpen bij de subsidies en mogelijk zelfs een deel van het nog te ontvangen subsidiebedrag kan voorfinancieren. Je hebt het geld beschikbaar om de investering te doen en als je de subsidie ontvangt, betaal je het terug.

Voor de volledigheid; de link naar de site van de belastingdienst met de grenzen en de uitgesloten bedrijfsmiddelen.

Kleinschaligheidsaftrek-grenzen

Lijst met uitsluitingen investeringsaftrek

 

 

Op jouw financieel succes, 

 

Machiel Keet, 

Word lid van het gratis boekhoudplatform voor de zzp’er 

 

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers” 

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld 

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld. 

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten? 

 

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons. 

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips. 

gere-geld eindhoven

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen