Investeren in 2015 of uitstellen naar 2016?
21 oktober 2015 

Investeren in 2015 of uitstellen naar 2016?

Deze vraag wordt met het naderen van het einde van het kalenderjaar weer steeds vaker gesteld. En terecht, want dit kan u voordelen opleveren.

Wat echter altijd in het oog gehouden moet worden is dat u door de investering niet in betalingsproblemen komt met uw leveranciers. Lees hiervoor de blog optimalisering van uw geldstromen of over 10 alternatieve financieringsvormen

Maar waar is het antwoordt op deze vraag nu van afhankelijk?

naamloos (63)

Hoeveel heeft u dit jaar al geïnvesteerd? Hoeveel denkt u komend jaar te gaan investeren?

Dit zijn twee vragen waarop in principe één antwoord te geven is.

Om te bepalen of u dit jaar fiscaal gezien nog het beste kan investeren of kan wachten tot volgend jaar is mede afhankelijk van de reeds dit jaar gedane investeringen. Er zijn investeringsgrenzen waarvoor u percentages korting krijgt op de te betalen belasting. Als u dit jaar bijvoorbeeld al voor € 2.000,- geïnvesteerd heeft, dan kan het lonen om een investering van bijvoorbeeld € 500,- nog dit jaar te doen. Heeft u dit jaar nog niets geïnvesteerd, en denkt u voor het komende jaar gezamenlijk voor bijvoorbeeld € 3.000,- te gaan investeren, wacht dan nog met investeren tot het volgend jaar

Als u meerdere kleinere investeringen heeft (per stuk meer dan € 500,-) dan kunt u deze het beste samenvoegen in één jaar. Tenzij u boven de € 55.745,- in één kalenderjaar uit komt, dan kan het weer lonen om te splitsen.

Hoe werkt de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? (Kortweg KIA)

U krijgt een belastingkorting berekend als een percentage over het geïnvesteerd bedrag. Onderstaand de tabel met de percentages, gevolgd door een tweetal rekenvoorbeelden.

KIA2

Rekenvoorbeeld 1

Stel u heeft dit jaar een apparaat aangeschaft voor € 1.750,-. Nu twijfelt u of u nog dit jaar eenzelfde apparaat moet aanschaffen van € 1.750,-, of te wachten tot volgend jaar. Met één apparaat blijft u beneden de grens van € 2.300,- en kunt u geen gebruik maken van de KIA. Als u dit jaar nog investeert in het tweede apparaat heeft u dit jaar voor € 3.500,- aan investeringen gedaan waardoor u recht heeft op de KIA van € 980,-

rekenvoorbeeld 2

Stel u heeft dit jaar een mooie nieuw auto aangeschaft voor € 45.000,-. Daarnaast nog een aantal investeringen in laptops, telefoons etc. ter waarde van € 5.000,-. Nu heeft u net een nieuwe medewerker aangenomen en deze ook een mooie auto beloofd van € 35.000,-.

U schaft de auto dit jaar nog aan. In totaal heeft u dan € 45.000,- + € 5.000,- + € 35.000,- = € 85.000,- geïnvesteerd. We passen de tabel voor de KIA toe, en u heeft recht op € 15.609,-

U stelt de investering voor de auto uit tot het volgend jaar. Dan heeft u dit jaar recht op € 45.000,- + € 5.000,- = € 50.000,= * 28% = € 14.000,-. Volgend jaar heeft u dan recht op € 35.000,- * 28% = € 9.800,=. In totaal heeft u dan recht op € 14.000,- + € 9.800,- = € 23.800,-

De splitsing in boekjaren van de investering levert u in dit geval € 8.191,- meer KIA op. Mogelijk dat de tarieven voor het komende jaar iets omlaag zullen gaan, maar dit zal slechts een beperkt verschil zijn.

Een complicerende factor bij de aanschaf van auto’s kan een wijziging in het bijtellingspercentage zijn. Dit wordt een specifieke berekening per auto.

Als u hier meer over wil weten, dan kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Naast het online boekhoudpakket, is er ook een administratiekantoor gelieerd.

Voor eventuele aanvullingen of opmerkingen kunt u de onderstaande comment box gebruiken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen