Hoe ziet een resultatenrekening eruit?
Cor
15 januari 2018 

Hoe ziet een resultatenrekening eruit?

 

Wat staat er in een resultatenrekening?

De jaarrekening bestaat uit een tweetal delen: de balans en de resultatenrekening. In de vorige blog is de balans besproken. We zullen nu eens kijken wat er in de resultatenrekening staat. Waar de balans een fotomoment is van je onderneming, is de resultatenrekening de film van het afgelopen jaar: de tijd tussen de twee fotomomenten in. Qua inhoud verschillen de resultatenrekeningen van de meest voorkomende ondernemingsvormen (Eenmanszaak, VOF of BV) niet veel. Daarom is dit voor iedereen interessant. Om de blog zelf niet te lang te maken zijn er links, naar kennisartikelen op het boekhoudplatform voor de zzp’er, toegevoegd. 

 

Omzet 

De resultatenrekening begint met de omzet. Voor welk bedrag heb jij in het afgelopen jaar je producten of diensten verkocht? Dit is het bedrag exclusief btw. De btw stort je door naar de fiscus. De btw die je zelf betaald hebt op je inkopen, wordt hierop in mindering gebracht. Het fictieve omzetbedrag van het onderhandenwerk telt ook mee in de omzet. Evenals producten die voor je eigen onderneming vervaardigd én op de balans gezet zijn (geïnvesteerd). Tot slot kunnen er nog overige bedrijfsopbrengsten zijn. Dit is alles wat niet onder de voorgaande twee punten valt. 

 

Exploitatiekosten 

Onder de exploitatiekosten vallen alle kosten die direct te maken hebben met de omzet. Dit zijn bij een handelsmaatschappij bijvoorbeeld de ingekochte goederen die weer doorverkocht zijn. Bij een productiebedrijf zijn het de verbruikte grondstoffen om te kunnen produceren. Het ingeleende personeel of uitbesteed werk hoort ook onder de exploitatiekosten. Met andere woorden: heb je niets verkocht, dan heb je deze kosten ook niet. In de dienstverlening ligt dit anders. Deze zullen weinig exploitatiekosten hebben. 

 

De telling tot hier vormt de brutomarge. De omzet verminderd met de directe kosten. 

 

Lonen en salarissen 

Dit punt spreekt voor zich. Alle kosten van het personeel dat je in dienst hebt. Inclusief de pensioenlasten en de sociale lasten. Dit zijn de kosten die je als werkgever bovenop het bruto loon betaald aan de belastingdienst. 

 

Afschrijvingskosten 

Als je in het verleden geïnvesteerd hebt in goederen die lang meegaan (voor je bedrijf), zijn deze geactiveerd op de balans. Deze duurzame goederen worden elk jaar minder waard. De waardevermindering is de afschrijvingslast. ICT goederen schrijf je bijvoorbeeld in vijf jaar tijd af. Stel je hebt in 2016 een laptop gekocht van € 1.000,-.  Jaarlijks wordt de laptop boekhoudkundig € 200,- minder waard. Dit is het afschrijvingsbedrag dat in de resultatenrekening komt. 

 

Overige bedrijfskosten 

Dit zijn alle kosten die niet onder de bovenstaande categorieën vallen of met de financiering van je bedrijf te maken hebben. Ook wel de overheadkosten. 

 

De totaaltelling tot en met de overige bedrijfskosten is het bedrijfsresultaat: het bedrag dat je verdiend hebt met het voeren van je onderneming. 

 

Financieringsbaten en lasten 

Iedere onderneming heeft een bankrekening. Ook al krijg je tegenwoordig nagenoeg geen rente op de rekening, je betaal altijd de bankkosten. Het kan zijn dat je geld uitgeleend hebt aan een ander of op een spaarrekening hebt staan. Dan ontvang je geld. Je financieringsstructuur heeft niets te maken met je bedrijfsvoering. Daarom staat deze onder het bedrijfsresultaat. 

 

Resultaat deelnemingen 

Als je een BV als rechtsvorm hebt, kun je een deelneming hebben in een ander bedrijf. Je hebt dan minimaal 5% van de aandelen in het andere bedrijf. De winst of het verlies valt onder het resultaat uit deelneming. 

 

Bijzondere baten en lasten 

Baten en lasten die niets met je gewone bedrijfsvoering te maken hebben, maar wel opgeleverd of gekost hebben. Deze posten wil men minimaliseren. Het bekendste voorbeeld is de boekwinst die je op de verkoop van materiële vaste activa gemaakt hebt. Neem als voorbeeld de verkoop van je personenauto die al helemaal afgeschreven is. 

 

Aandeel derden en belastingen 

Deze is alleen van toepassing bij een BV (of NV). Derden kunnen een aandeel in de onderneming hebben. Hetzelfde geldt voor de belastingen. De eenmanszaak betaalt de belasting in de inkomstenbelasting en de BV betaalt vennootschapsbelasting.  

 

Dit is de standaardopbouw van een jaarrekening. Dit is ook het format waarin de belastingdienst je gegevens vraagt in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting. 

 

Uit Gere-geld komt een kant en klare jaarrekening. Sterker nog; een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen. Bekijk de demo versie eens. Deze is gelijk aan de live omgeving. Je kunt erin doen en laten wat je wil. Alles wat je er vandaag in zet, is morgen weer verdwenen. Je kunt je natuurlijk ook direct aanmelden bij Gere-geld. 

 

Op jouw financieel succes,

 

 

Machiel Keet,

Word lid van het gratis boekhoudplatform voor de zzp’er.

 

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”.

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld.

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld. 

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

 

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

gere-geld

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen