Is het einde van de VAR in zicht?
Cor
26 september 2014 

Is het einde van de VAR in zicht?

Staatssecretaris Wiebes heeft een wetsvoorstel naar de tweede kamer gestuurd om de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) te gaan vervangen door een BGL (Beschikking Geen Loonheffing)

VAR
Bij de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) vraagt een zzp’er aan de Belastingdienst een oordeel of zijn inkomen wel of niet geldt als loon. Zzp’ers moeten een VAR tonen aan hun opdrachtgevers, zodat die weten dat ze geen loonheffing hoeven in te houden en af te dragen. Maar dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: mensen die op papier werken als zzp’er maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn. Daar komt nu een einde aan; met de BGL wordt ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor de beoordeling of de arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies.

 
BGL (Beschikking Geen Loonheffing)
Opdrachtgevers en zzp’ers worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven. De staatssecretaris maakt met de invoering van de Beschikking geen loonheffing (BGL) zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen.
De BGL vervangt de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. Bij de VAR vraagt een zzp´er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de zzp´er, maar van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de zzp’er.
Handhaving
Opdrachtgevers vragen zzp’ers een VAR te tonen zodat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. Dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: arbeidskrachten die op papier werken als zzp´er, maar in de praktijk een dienstbetrekking vervullen.
Het kabinet wil echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden opdat die mensen de zekerheid krijgen van een dienstverband. Doordat de BGL zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk maakt voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven.
Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er via een webmodule een aantal vragen. Als deze vragenreeks tot een beschikking leidt, staat daarin vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever dient de beschikking te controleren voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekt. Een zzp’ er hoeft niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: bij opdrachten waar werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn, kan de zzp’er dezelfde beschikking gebruiken.

Voor de volledige tekst:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/22/wetsvoorstel-beschikking-geen-loonheffingen.html

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen