Grootste fouten bij bedrijfsovername
31 januari 2016 

Grootste fouten bij bedrijfsovername

Wie denkt wel eens aan het overnemen van een bedrijf? Zo kan een bedrijf snel groeien. Maar hoe doe je dat, een bedrijf overnemen? Wat komt er allemaal kijken bij een bedrijfsovername? En wat zijn de grootste valkuilen bij een bedrijfsovername?

Bedrijfsovername is afhankelijk van de rechtsvorm die gekozen is. Is het een BV dan kunnen de aandelen overgedragen worden, is het een eenmanszaak dan kan deze mogelijk geruisloos ingebracht worden, of er moet afgerekend worden met de fiscus.
En als er gekozen is voor een bedrijfsovername dan kunnen de aandelen overgenomen worden, maar ook kan de keuze gemaakt worden voor een activa-passiva transactie. Het overdragen van aandelen zal de meesten wel duidelijk zijn, maar in activa-passiva transactie vraagt mogelijk meer uitleg. In dit geval wordt een selectie gemaakt van de bezittingen en schulden die door de overdragende onderneming verkocht worden. De oude onderneming blijft dus gewoon bestaan en de activiteiten worden in de nieuwe onderneming voortgezet. Met een activa-passiva transactie worden mogelijke lijk uit de kast voorkomen, want deze blijven in de oude onderneming zetten.

bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername zijn een drietal aandachtspunten die soms overgeslagen worden. Als je dit overslaat is de kans op fouten bij een bedrijfsovername sterk aanwezig. We raden dan ook aan om deze drie punten ter harte te nemen bij een bedrijfsovername.

Bedrijfsovername zonder boekenonderzoek
Bij een bedrijfsovername moet er altijd in boekenonderzoek gedaan worden. Dit geldt zowel voor een aandelenoverdracht maar ook bij de activa-passiva transactie. In een boeken onderzoek wordt gekeken naar de bezittingen en schulden van het bedrijf en of deze redelijk zijn of niet. Het zou zo kunnen zijn dat er op de balans verborgen verplichtingen zitten of dat het resultaat mooier is gemaakt door gebruik te maken van voorzieningen of tussenrekeningen. Ook de reserveringen voor nog te verwachten kosten of nog te verwachte opbrengsten worden dan nauwkeurig onder de loep genomen. Daarnaast worden alle personeelsdossiers uitvoerig doorgenomen en beoordelingen uit het verleden doorgelicht. Als laatste wordt er ook naar de toekomstverwachting gekeken. Wat is de resultaatverwachting, hoe ziet de balans over een tijd uit, en wat is de cashflow ontwikkeling in de komende jaren?

Het overnamebedrag is te hoog
Een overnamebedrag is een bedrag waar altijd emotie bij komt kijken, aan beide zijden. Hoe bepaal je de waarde van het bedrijf? Los van de emotie zullen hier heel veel punten uit het boekenonderzoek naar voren komen. De verkopende partij heeft er alle belang bij om de verkoopwaarde van zijn eigen bedrijf zo hoog mogelijk te laten zijn. De oude eigenaar is op de hoogte van alle ins en out’s van zijn bedrijf en kan daardoor een situatie mooier voorstellen dan dat deze in werkelijkheid is. Daarom is het aan te raden, voor beide partijen, om een overname-adviseur in de hand te nemen. Een externe partij kan vaak objectiever en zonder emoties kijken naar het bedrijf en bepalen of er lucht in het bedrijf zit.

Failliet door overnamefinanciering
Als het overnamebedrag bepaald is dan zal deze ook afgerekend moeten worden met de vorige eigenaar. Hierin zijn ook diverse scenario’s mogelijk. Als de vorige eigenaar alles contant wil hebben dan zal deze een lager bedrag moeten accepteren. Als er een zogeheten earn-out regeling mogelijk is dan krijgt deze oude eigenaar over de komende jaren nog een vergoeding. Maar als de gehele overnamesom gefinancierd moet worden met vreemd vermogen dan kan dit te zwaar op de balans drukken. Dan gaat het niet alleen over de winstverwachting maar ook over de terugbetalingsmogelijkheden die het nieuwe bedrijf moet hebben. Bij een bedrijfsovername behoort ook een cashflow prognose voor de komende jaren. Als de cashflow voor de komende jaren positief is dan is er geen probleem, maar problemen door aflossingsdruk en rentedruk kunnen in faillissement veroorzaken. Geleend geld moet immers altijd terugbetaald worden.

Voorop staat dat inzicht in eigen cijfers van groot belang is. De online boekhoudoplossing van Gere-geld kan je daar uitstekend bij helpen. Zowel in jaarrekening komt uit het systeem maar er is ook een maandrapportage inzoom mogelijkheden. Hiermee hou je altijd geheel op je eigen financiële situatie.

Heb jij nog meer fouten door overname vinden meegemaakt? Deel deze dan in onderstaande commentaar box.

Over de schrijver
Reactie plaatsen