fiscaal optimale voorraadwaardering
Cor
07 december 2016 

fiscaal optimale voorraadwaardering

Voorraadwaardering

De waardering van de voorraad is, nu het einde van het jaar nadert, een belangrijk item voor veel ondernemers. Er zijn diverse methoden hoe de voorraadwaardering op de balans te optimaliseren. Naast de waardering van de fysieke voorraad, is er ook nog de waardering van het onderhanden werk. Deze laatste is qua berekeningen de lastigste.

 voorraadwaardering

Balansen, een werkje tussen kers en oud en nieuw

Aan het einde van het jaar moet de waarde van de voorraad definitief bepaald worden. Dit gebeurt veelal door tussen kerst en oud en nieuw de daadwerkelijke voorraad te gaan tellen. Je gaat dan met de lijst van producten die op voorraad liggen naar de plaats waar ze daadwerkelijk opgeslagen liggen. Je telt alle aanwezige aantallen. Je vergelijkt dit met het aantal dat volgens je systeem aanwezig zou moeten zijn. Over het algemeen zal er minder op voorraad liggen dat dat “het systeem” je vertelt. Het kan zijn dat er voorraad stuk gegaan is, of dat het over de datum gegaan is en daardoor weggegooid moest worden. De minst leuke reden is diefstal. Maar ook hierdoor kan de daadwerkelijke voorraad lager zijn dan uit je systeem komt. Het verschil in de voorraad moet afgeboekt worden in je voorraadsysteem. Nu sluiten de aantallen uit je systeem weer met de werkelijkheid.

 

Voorraadwaardering

We hebben nu de aanwezige aantallen en de systeem aantallen op een gelijk niveau gebracht. Nu komt het aan op de waarderingskeuze van de voorraad. We gaan nu de aanwezige aantallen vertalen naar euro’s. Dit kan op de volgende verschillende manieren:

 

  • Kostprijs; De kostprijs van je voorraad is eenvoudig te bepalen, wat heb je er daadwerkelijk voor betaald.
  • Lagere marktwaarde; als de marktwaarde van je voorraad lager is dan dat je ervoor betaald hebt, dan mag je de inkoopwaarde van de voorraad verlagen naar de marktwaarde. Een voorbeeld hiervan is een kledingwinkel. De waarde van de zomercollectie van afgelopen zomer zal een lagere marktwaarde hebben dan de inkoopprijs. Zorg voor een lagere financiële waardering op de balans
  • LIFO; staat voor “Last in first out”. De waardering is de letterlijke vertaling, wat het laatste binnen gekomen is, gaat er het eerste uit. Deze waardering is gebaseerd op de daadwerkelijke kostprijs uit het verleden.
  • FIFO; staat voor “First in first out” wat het eerste binnen gekomen is, gaat er ook als eerste weer uit. De laatst ingekochte goederen staan op de balans tegen die kostprijs.
  • IJzeren voorraad; je gaat er vanuit dat er altijd een vaste kernvoorraad ligt. De waardering van deze kernvoorraad wordt buiten de resultaten gehouden en gewaardeerd tegen een vaste prijs.

 

Onder handen werk

De waardering op de balans van het werk waar je mee bezig bent is erg lastig. Je ziet dit voornamelijk in de bouw. Natuurlijk zijn er meer sectoren waar langdurige projecten zijn waar deze waardering noodzaak is. Dit is een inschatting van de omzet die hoort bij de kosten die je in dit jaar gemaakt hebt, maar pas in het komende jaar mag factureren. Maak hier een goede inschatting van want dit heeft direct invloed op je winst. Als je teveel omzet meeneemt, betaal je teveel belasting. Als je te weinig omzet telt, en je krijgt controle, dan volgt er een boete. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst.

 

Welk systeem past bij jou?

Dit is afhankelijk van de soort voorraad die er ligt. Zijn de inkoopprijzen stabiel of wijzigen ze sterk naar boven of naar beneden. De waardering van de voorraad heeft directe invloed op het resultaat.

TIP: door het juiste systeem te kiezen kun je de winsten, en daarmee de belastingbetaling, uitstellen. Bekijk, samen met administratiekantoor Gere-geld wat het meest voordelig is. Het is zo 31 december!

 

Eindejaarstips

Je kunt je nog aanmelden voor het webinar van dinsdag 13 december vanaf 19.30. We geven je dan de eindejaarstips waar je wat aan hebt. Nu aanmelden

Gratis Masterclass administratie

We organiseren in het midden van het land op donderdag 15 december een gratis Masterclass administratie. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij. De avond begint om 20.00 en duurt tot ca. 22.00 uur. Klik verder voor de details

 

Met vriendelijke groeten,

 

Machiel Keet,

 

-Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers” www.ikhebnietsmetcijfers.nl

-Administratiekantoren Gere-geld www.administratiekantoor-gere-geld.nl

-Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld. www.gere-geld.nl

Wij helpen ZZP-ers / ondernemers met de boekhouding. Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij de boekhouding? Iemand die de boekhoudtijd wil halveren en het financieel inzicht wil verdubbelen? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

https://gere-geld.nl/e-book-starter-3/

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen