Financieren, wie heeft er niet mee te maken?
Cor
25 mei 2016 

Financieren, wie heeft er niet mee te maken?

Financieren, wie doet dat niet?

 

Veel ondernemers komen ermee in aanraking, het aanvragen van een financiering. Dit kan bij de start van een onderneming zijn, maar ook gedurende de rit. In het land van financieringen zijn veel verschillende mogelijkheden. In deze blog leggen we alles dat met financieringen te maken heeft, en de alternatieven uit.

Helemaal aan het begin van een financieringsaanvraag, stel je het doel vast, hoeveel je nodig hebt, en voor welke termijn je de financiering nodig hebt. Deze drie vragen zal je jezelf minimaal moeten stellen, en ook beantwoord hebben. De vraag of en wanneer je terug kunt betalen is de vraag die je vanzelf van de financierder zal krijgen.

 

Doel van de financiering

Iedere financiering heeft een doel. Op de vraag waarom je een financiering nodig hebt moet doelbeantwoord zijn. Er kunnen vele verschillende doelen zijn om een financiering aan te vragen. Zo kan er bijvoorbeeld in aanschaf van een pand zijn, worden er dure machines of installaties aangekocht, of een auto van zaak. Dit zijn materiële vaste activa. Het kan ook zo zijn dat je enorm aan het groeien bent. Als je een voorraad aan moet houden, groeit de voorraad sneller dan je banksaldo. Het financieren van een voorraad komt ook regelmatig voor. De derde grote groep van financieringen betreft een werk kapitaal financiering. Dit is om de lopende betalingen op te vangen.

 

Hoeveel heb ik nodig?

Bedenk van tevoren goed hoeveel geld je nodig hebt te weinig lenen brengt je vanzelf in de problemen. Dan ontstaat er op enig moment een tekort. Teveel lenen is ook niet handig. Je betaalt immers veel meer rente dan dat je krijgt. De overtollige liquide middelen staan maar op een bankrekening niets te doen. Over financiering zal door een financierder ook niet vaak goedgekeurd worden.

 

Voor welke termijn heb ik geld nodig?

De termijn dat je het geld nodig hebt is vaak gekoppeld aan het doel van financiering. Als er een pand aangekocht wordt, dan zal de termijn bijvoorbeeld 20 of 30 jaar zijn. Heb je een kalendervoorraad financiering of een werkkapitaal financiering, dan kan de termijn aanzienlijk korter zijn. De termijn waarin je het geld nodig hebt, is ook afhankelijk van de aflossing capaciteit. Hoe snel kun je de lening je aangegaan bent aflossen.

 

 

Korte termijn: een lening kan als doel hebben om een korte termijn behoefte op te lossen. Het geld is snel nodig, maar zal ook op korte termijn weer afgelost worden bij degene die de financiering verstrekt heeft. Enkele mogelijkheden die bij het lenen van geld op korte termijn mogelijk zijn, is bijvoorbeeld een rekening courant bij de bank. Bekijk ook eens alle spaarrekeningen en effectenrekeningen. Mogelijk dat hier nog geld staat dat snel vrijgemaakt kan worden en geïnvesteerd in de onderneming. Heb je nog overbodige bedrijfsmiddelen, dan kunnen deze verkocht worden en heb je ook direct de beschikking over extra liquide middelen. Een andere manier kon uit bedrijfsvoering. Het kan mogelijk zijn om klanten vooruit te laten betalen, of om leveranciers later te betalen. Het laten betalen van leveranciers gaat niet onbeperkt.

 

Middellange termijn: een financiering voor de middellange termijn, betreft een periode langer dan een jaar, maar korter dan vijf jaar. Dit is een algemene regel. Enkele mogelijkheden hebben op een rij gezet. Een lening bij een instelling met een relatief korte looptijd. Denk ook eens aan subsidies. Subsidies kunnen komen in de vorm van een belastingkorting, maar er zijn ook nog subsidies die direct geld opleveren. Dit zijn trajecten die wat langer duren. Je kunt ook denken aan leasing, dit is met name bij een wagenpark of bij een machine handig. Een laatste optie is factoring. Dan verpand je de vorderingen op debiteuren aan een maatschappij.

 

Lange termijn: Je praat over een langere termijn als de financieringsduur langer dan vijf jaar is. Bij financieringen met een lange looptijd, gaat het vaak over materiële vaste activa. Dit zijn productiemiddelen die je voor je bedrijf nodig hebt om te kunnen werken. Voorbeelden van financieringen voor een lange termijn zijn een hypotheek, en een langlopende lening bij een bank. Leningen kunnen natuurlijk ook elders afgesloten worden. Denk bij langlopende leningen ook aan crowdfunding, investeerders (business angels) en participatiemaatschappijen.

 

Bankenbanken2

van oudsher zijn we gewend om met een financieringsaanvraag direct naar een bank te gaan. Dit is ook de weg tot op heden nog het meest bewonderd wordt. Banken zijn in deze tijd minder ruimhartig met het verstrekken van financieringen. Doordat de banken minder financieren, zijn er ook steeds meer alternatieven ontstaan. De tweede reden van het ontstaan van de alternatieven is de lage rentestand. Banken roepen al enige tijd dat je dadelijk moet gaan betalen om je geld bij de bank te stallen. Als je een alternatieve manier hebt gevonden om je euro’s beter te laten renderen, dan kan dit een goede oplossing zijn.

9 alternatieve manieren van financieren

Omdat de banken zich deels uit de financiering terugtrekken, zijn alternatieve manieren om financiering te vinden in trek. Om je een beeld te geven, hebben we negen belangrijke en veel gebruikte alternatieve manieren om een financiering te verkrijgen op een rij gezet. Het gaat er niet om dat je ze allemaal moet gebruiken, maar het is wel fijn om te weten dat ze er zijn. Als je weet wat er mogelijk is, dan is het ook makkelijker om een goede en onderbouwde beslissing te maken omtrent de financiering. Onderstaand negen alternatieve manieren van financiering in een willekeurige volgorde.

 

Factoring: bij factoring verkoop je de vorderingen op debiteuren aan de maatschappij. Zodra jij gefactureerd hebt, draag je de vordering op jouw klant over aan de maatschappij. Op het moment van overdragen van de vordering, ontvang jij als ondernemer per direct 70% tot 90% van het bedrag. Je draagt dus in feite de incasso van je vordering over aan de factoring maatschappij. Op het moment dat jouw klant aan de factoring maatschappij betaalt, krijg jij het resterende bedrag uitbetaald. Over het algemeen zal een factoring maatschappij vorderingen ouder dan 90 dagen meenemen. Voor deze dienstverlening betaal je vaak een percentage van de vorderingen. De factoringmaatschappij kan ook het debiteurenrisico overnemen. Dit wil zeggen dat als een klant niet betaalt, jij wil je geld krijgt. Je staat natuurlijk wel een tarief tegenover.

Lease / huur / huurkoop: lease of huur of huurkoop geven je direct de beschikking over hetgeen je wil gaan gebruiken in je bedrijf. Binnen lease zijn een tweetal mogelijkheden, financial lease en operational lease. Bij financial lease sluit je op het voorwerp eigenlijk gewoon een lening af. Je bent wel per direct eigenaar. Bij operational lease dan mag je het voorwerp gedurende een bepaalde periode gebruiken tegen een vast bedrag per maand. Je wordt geen eigenaar van het voorwerp van lease. Vaak wordt wel de mogelijkheid geboden om aan het einde van de lease periode het voorwerp tegen een bepaald bedrag over te nemen. Na overname ben je natuurlijk wel eigenaar. Huur is het makkelijkste te vergelijken met de huur van een pand. Je gebruikt iets en betaalt ervoor, zonder het doel eigenaar te worden. Bij huurkoop wordt je op het moment van ingebruikname geen eigenaar. Je voldoet alle maandelijkse termijnen, en aan het einde van alle betalingen ben je eigenaar. Het moment van eigendomsoverdracht bij huurkoop is dus anders dan bij financial lease.

Crowdfunding: Crowdfunding is tegenwoordig sterk in opkomst. Binnen de crowdfunding is een driedeling te maken. De goede doelen crowdfunding laten wij hier buiten beschouwing. De andere opsplitsing is tussen aandelen crowdfunding en een lening crowdfunding. Bij een aandelen crowdfunding, verkoop je een bepaald percentage van je bedrijf aan de investeerders. Het percentage is gebaseerd op een bedrijfswaardering. Het crowdfunding platform organiseert het zo dat er een coöperatie investeringsmaatschappij is waarmee jij als ondernemer te maken hebt. Bij lening crowdfunding leen je het geld van heel veel verschillende mensen. Hier zit gelukkig ook het crowdfunding platform tussen. Zij trechteren alle investeerders, en sluiten een leningsovereenkomst af met jou als ondernemer. Jij mag  vervolgens een maandelijks bedrag terugbetalen aan het crowdfunding platform. Zij vrezen dat weer terug naar alle investeerders. Bij een lening crowdfunding, teken je vaak mee als ondernemer. Dit is een privé aansprakelijkheid.

Investeerder / business angel: een investeerder is iemand die gelooft in jouw en jouw bedrijf. Deze investeerder wil investeren in jouw bedrijf. Over het algemeen wil deze investeerder daar een percentage aandelen voor terug. In dit geval verkoop je dus ook een deel van je onderneming. Bij een investeerder is het regelmatig het geval dat deze ook inspraak wil hebben in de bedrijfsvoering. Aan de andere kant stelt een investeerder het netwerk dat deze heeft ook een jou ter beschikking. Dit kan deuren openen die anders gesloten blijven.

Klanten en leveranciers: afhankelijk van je producten of diensten kan het mogelijk zijn om aan je klanten een voorschot te vragen. Als je dit nog nooit gedaan hebt, maar wel mogelijk is, dan kan dit een snel resultaat opleveren. Normaliter hanteer je een betalingstermijn van bijvoorbeeld 30 dagen. Deze begint te tellen op het moment dat jij je factuur gestuurd hebt. Door het vragen van een voorschot, heb jij het geld veel eerder op je rekening. Het laten betalen van je leveranciers is ook een mogelijkheid. Deze is niet oneindig optrekken. Zorg er wel voor dat je binnen 60 dagen al je leveranciers betaald hebt. Als je nu dus heel snel je leveranciers betaald, maar je hebt geld nodig, dan is dit een serieuze optie.

Aandelen uitgeven: als je een BV als rechtsvorm hebt, kun je ook zelf aandelen uitgeven. Je moet dan wel op zoek naar mensen die willen investeren in jouw bedrijf. Mensen die een aandeel in jouw bedrijf willen hebben. Hiervoor is de gang naar de notaris een verplichting. In feite geef jij op deze manier ook een deel van het eigendom van je bedrijf op.

Subsidies: er zijn meerdere subsidiemogelijkheden. Er zijn twee vormen van subsidies. De eerste en meest toegepaste subsidie is een vermindering van de te betalen belasting. Dit kan subsidiezowel een verlaging zijn voor de vennootschapsbelasting, als je een BV als rechtsvorm hebt, maar ook in de inkomstenbelasting bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma. De andere subsidievorm is een subsidie in euro’s. Het aantal subsidies dat direct euro’s uitkeert wordt wel snel minder. Een subsidietraject is geen traject van dagen, dit zijn langere trajecten. Het aanvragen van een subsidie vraagt ook specifieke kennis van regelgeving. Er zijn bedrijven die op no cure no pay basis de subsidie voor jou als ondernemer aan kunnen vragen. Komt er niets uit, dan hoef je ook niets te betalen. Ook is het mogelijk om een geaccordeerde subsidie te financieren. Dan ontvang jij als ondernemer nu het geld, en de tussenpersoon het geld op het moment dat subsidie uitgekeerd wordt. Je staat natuurlijk ook een vergoeding tegenover.

Privé: bekijk je eigen privé situatie ook nog eens. Zijn er nog liquide middelen aanwezig om te investeren in het bedrijf, maar kan dit een goede optie zijn. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de rendementen die behaald worden. Vroeger was een tweede hypotheek een mogelijkheid om geld uit je huis te halen en in je bedrijf te stoppen. Deze mogelijkheid is tegenwoordig afgesloten.

Bestaande aandeelhouders: als je een BV als rechtsvorm hebt, dan kan het zo zijn dat er meerdere aandeelhouders zijn. Dan is het zo dat jij de onderneming bestuurd, maar dat er nog meerdere aandeelhouders zijn, meerdere eigenaren van je bv. Als je al bestaande aandeelhouders het, dan kun je deze ook vragen om verder te investeren in jullie bedrijf. Dit kan in de vorm van een lening, maar ook in het uitgeven van aandelen. Bij aandeelhouders heb je ook nog de mogelijkheid om agio te storten. Dit is een extra kapitaalstorting, die zonder belastingbetaling teruggestort kan worden aan de aandeelhouders. Over agio wordt geen rente berekend.

 

Waarom vindt een financiering geen doorgang?

helaasJe hebt als ondernemer in bepaalde financieringsbehoefte. Je gaat op zoek naar mogelijkheden om het geld lenen. Houd er rekening mee dat financierders de financieringsvraag af kunnen wijzen. Het kan ook zijn dat jij als ondernemer op een bepaald moment besluit niet meer te financieren. Er zijn een vijftal redenen aan te geven waarom een financieringsaanvraag geen doorgang kan vinden.

 

Te duur

Als ondernemer ben je aan het zoeken gegaan tussen alle alternatieven om de financiering te vinden die het beste bij jou past. Je komt nu alleen zelf tot de conclusie dat de financieringsvorm die jij wil te duur is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het gevraagde rentepercentage erg hoog is. Het is aan jou om te bepalen of het te hoog is. De kosten van factoring kunnen ook als de hoog ervaren worden. Bij factoring en het verzekeren van je debiteuren komen nu eenmaal ook kosten. In dit geval bij jij als ondernemer zelf degene die de zoektocht naar een financiering stopzet.

Risico

Je bent een gesprek met één of meerdere financiers. Iemand die wil investeren in jouw en jouw onderneming maakt voor zichzelf ook een afweging of dit een goede investering is. Een belangrijk item hierin is of jij als ondernemer in onderpand kan verstrekken aan de financierder. De financier zal zelf een risico analyse maken van zijn investeren. Als het risico op niet terugbetalen te groot is dan zal in dit geval de financier zich terugtrekken. De financiering vindt geen doorgang.

Tijdrovend

excelHet aanvragen van een financiering kan als tijdrovend ervaren worden. Het ene financieringstraject duurt langer dan het andere. Crowdfunding wordt wel eens gezien als een makkelijke en snelle manier om geld op te halen. In de praktijk blijkt echter dat crowdfunding veel tijd kost. Zowel in de voorbereiding, maar ook de afwikkeling kan tijdrovend zijn. Gesprekken met investeerders kunnen ook meerdere maanden in beslag nemen. In dit geval kan zowel jij als ondernemer de financieringsaanvraag stopzetten maar ook degene die de financiering moet verstrekken.

Geen interesse

Bij het aangaan van gesprekken met mogelijke investeerders kan er interesse zijn in het geboden product of dienst. Gaandeweg de gesprekken verliest de investeerder de interesse in jouw product of dienst. De investeerder ziet geen heil in jouw doel. De financierder trekt zich terug uit de onderhandelingen en financiering vindt geen doorgang.

Toestemming aandeelhouders

als je een BV als rechtsvorm hebt, dan heb je te maken met aandeelhouders. Het kan voorkomen dat een belangrijke investering om toestemming van de aandeelhouders vraagt. Vaak zijn de grenzen voor de toestemming geregeld in de statuten. Het is dan statutair bepaald boven welk investeringsbedrag je toestemming van de aandeelhouders nodig hebt. Als de aandeelhouders geen toestemming geven voor de lening om de investering daar gaat de financiering niet door.

 

Nu een stuk wijzer geworden met betrekking tot financieringen en wat er wel en wat er niet mogelijk is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Heb je interesse om franchisenemer te worden bij Gere-geld? Volg dan deze link voor meer informatie.

 

Laat opmerkingen en aanvullingen achter in de commentaarbox. Wij zijn er in ieder geval erg benieuwd naar.

 

Met vriendelijke groeten,

Machiel Keet

Gere-geld

www.gere-geld.nl

www.gere-geld.nl

Wij helpen ZZP-ers / ondernemers met de boekhouding. Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij de boekhouding? Iemand die de boekhoudtijd wil halveren en het financieel inzicht wil verdubbelen? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

https://gere-geld.nl/e-book-starter-3/

logo

 

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen