Spelen met de factuurdatum

Als u ondernemer bent, dan stelt u verkoopfacturen op. Deze verkoopfacturen zijn dan belast met BTW. Als u te maken heeft met BTW dan heeft u diverse administratieve verplichtingen.

Er zijn bedrijven die geen BTW in rekening brengen omdat zij onder een uitzonderingsregeling vallen. Bekende uitzonderingsgevallen zijn de verzekeringen (let op: assurantiebelasting is een andere belastingsoort dan de BTW) en bijvoorbeeld rente en bankkosten.

In deze blog leest u meer over de mogelijkheden die u heeft met de factuurdatum

factuurdatum 

We gaan er vanuit dat u factureert met BTW, en dus niet onder de uitzonderingsregeling valt.

 

Wanneer moet u de factuur verzonden hebben?

Voor de BTW aangifte is de datum die u op uw factuur vermeldt leidend. U bent verplicht om uiterlijk op de 15e van de maand, alle goederen en diensten van de voorgaande maand gefactureerd te hebben (en de factuur uitgereikt aan uw klant). Blog: factureren vanuit uw boekhoudpakket, doen!
  • Het kan gunstig zijn om een factuur wat later uit te reiken omdat u dan pas in de opvolgende maand of kwartaal de BTW hoeft af te dragen.
  • Veel later factureren is van een andere kant bekeken ook weer minder aantrekkelijk. Na de late facturatie begint ook de betalingstermijn pas te lopen en ontvangt u uw geld later.
  • Ook kunt u een forse boete krijgen als u de factuur te laat uitreikt. Deze boete geldt per te laat uitgereikte factuur, en kan zo dus aardig in de papieren lopen

 

Wanneer bent u, als ondernemer, niet verplicht te factureren?

Stel u heeft een onderneming waarbij u normaliter BTW in rekening zou moeten brengen en af moet dragen. Dan is daar één uitzondering op, u doet een verzoek om de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) Dit kunt u doen als u minder dan € 1.345,- per jaar aan BTW afdraagt. Dit is dan het saldo van af te dragen, verminderd met terug te vorderen = minder dan € 1.345,-. Deze regeling is ook van toepassing op de particulieren met de zonnepanelen. Zo komen zij onder de facturatieplicht uit.

Voordelen KOR:
  • U bent niet meer verplicht om facturen uit te reiken. U mag wel factureren, maar dan zonder de BTW vermelding op de factuur.
  • U hoeft geen BTW aangifte meer te doen.

Nadeel KOR:
  • U kunt de aan u in rekening gebrachte BTW ook niet meer terugvragen. Dit is met name van belang als u wil gaan investeren, en de BTW op de investering terug wil gaan vragen.

Reactie plaatsen