resultatenrekening

Elk jaar wordt er telkens weer een jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar opgemaakt. Dit is telkens weer zo’n boekwerk waar velen weinig van begrijpen. Weet dat de jaarrekening die aan alle wettelijke eisen voldoet gratis in het boekhoudpakket van Gere-geld zit.

één van de onderdelen van de jaarrekening is de resultatenrekening, ook wel winst en verliesrekening genoemd. Hier staat wat je onderaan de streep verdiend hebt in het afgelopen jaar. Als het goed is, is het resultaat geen verassing voor je omdat je het resultaat maandelijks of per kwartaal volgt in je rapportage.

resultaat

Wat staat er in de winst en verliesrekening? (is gelijk aan de resultatenrekening)


We beginnen natuurlijk met de omzet. Welk bedrag is er in het afgelopen jaar gefactureerd aan de klanten? Dit is het bedrag exclusief BTW, deze wordt immers weer doorbetaald aan de belastingdienst. Hierop kunnen projectwaarderingen / onder handen werk nog op gecorrigeerd worden. Ook de omzet die niet uit je eigen bedrijfsactiviteiten komt wordt hier aangevuld

Als eerste wordt daar de inkoopwaarde van de omzet af gehaald. Dit is als er goederen ingekocht, eventueel bewerkt worden, en weer verkocht. Ook wordt direct het uitbesteedde werk en ingeleend personeel in mindering op de omzet gebracht.

Als nu de directe inkopen en de inleen van direct personeel van de omzet afgehaald worden, dan houden we het bruto bedrijfsresultaat over.

Vervolgens worden de loonkosten van het eigen personeel (opgesplitst in bruto loon, sociale lasten en de pensioenlasten), de afschrijvingslasten en de overige bedrijfskosten in mindering gebracht op het bruto bedrijfsresultaat.

Nuhouden we het bedrijfsresultaat over. Dan gaan de rente baten/ lasten erbij of eraf en de bijzondere baten of lasten. Bij een B.V. wordt ook de Vennootschapsbelasting nog berekend.

Nu rest het resultaat na belastingen.

Als dit resultaat na belastingen naar het eigen vermogen (kapitaal) op de balans geboekt wordt is de jaarrekening compleet.

Wat moet ik doen om een gratis jaarrekening te krijgen?


Om te beginnen een jaarabonnement bij Gere-geld afsluiten. Dit is het enige online boekhoudpakket dat een jaarrekening kan produceren welke voldoet aan de wettelijke eisen voor een BV. Daarnaast is het enige dat gedaan moet worden aan het einde van het jaar, de winst naar de balans boeken. Hiervoor hebben we een instructiefilmpje gemaakt, met daarbij de bestandjes die je kunt uploaden. Daarna kan de jaarrekening uit het systeem gehaald worden.

We helpen iedereen gratis in één uur aan de slag.

 
Reactie plaatsen