incourante voorraad

Het merendeel van de handelsbedrijven en productiebedrijven heeft een voorraad. Beiden houden met een ander doel een voorraad aan.

Een handelsbedrijf wil voorkomen dat er gevraagd wordt en dat er niet geleverd wordt.

Voor een productiebedrijf geldt dit ook voor het product dat zij verkopen, echter houden de productiebedrijven nog een tweede soort voorraad aan. De onderdelen van de producten die zij maken ten behoeve van het herstellen / repareren. Dit houden zij ook aan voor de oude, reeds lang uit de handel verdwenen producten die zij ooit gemaakt hebben.

Hoe kunnen we nu slim met de voorraadwaarde omgaan? Hoe kunnen we de voorraad waarderen op de balans?

imagesQPC4KHJ0

Een voorraad kost geld. Het is “dood” kapitaal. Er is geïnvesteerd in een voorraad, en dit komt alleen vrij bij een verkoop. Naast het feit dat de voorraad rentekosten met zich meebrengt, zijn er ook nog de kosten van de opslag en de handling. Tot slot is er het verouderingsrisico waardoor de voorraad minder waard wordt.

Kortom, het is dus zaak dat de waarde van de voorraad zo laag mogelijk gehouden moet worden.

Voorraadwaardering

De voorraad mag niet lager gewaardeerd worden dan de verwachtte opbrengstwaarde. Met één uitzondering hierop, mocht de voorraad in waarde stijgen, dan mag de kostprijs gehanteerd worden. Dit zal echter niet vaak gebeuren. De voorraad behoort tot de materiële vaste activa (zie gratis cursus jaarrekening lezen)

Handelsvoorraad

De waarde van de handelsvoorraad is subjectief te noemen. Hoe mode / trendgevoeliger het product is hoe lastiger de waarde van de voorraad te bepalen is. Probeer in alle voorraad voorzieningen een referentie uit de markt te nemen om zo het voorziene bedrag te kunnen onderbouwen naar de fiscus. Hierin bent u ruim in het kiezen / zoeken naar mogelijkheden

Reparatievoorraad

Deze soort is lastiger te waarderen. U bent verplicht om uw “oude” machines te kunnen blijven repareren. Hier is het mogelijk om een voorziening te vormen, maar deze is veel beperkter. Wel is het verstandig om de voorraad op te ruimen als de periode van reparatieplicht verstreken is. (of alleen die delen op voorraad te houden die het meest gerepareerd zijn) Dan heeft u geen logistieke kosten meer.

Conclusie; voorkomen is beter dan genezen. Het managen van uw voorraad kan u geld opleveren / minder geld kosten.

Voor opmerkingen en aanvullingen verwijs ik u naar onderstaande mogelijkheid.
Reactie plaatsen