kort-middellang en lange geld leningen

Veel ondernemers hebben op enig moment een keer geld nodig voor de bedrijfsvoering.

Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren. Ook zijn er een groot aantal oplossingen of liever mogelijkheden om het geld tekort aan te vullen. De mogelijkheden om geld te organiseren valt in drie delen uiteen. De vraag is ook of de geldstromen geoptimaliseerd zijn.

geld

Om te beginnen zijn er een aantal redenen waarom er geld nodig is in de onderneming, we hebben een aantal veelvoorkomende redenen voor u op een rij gezet:
 • Een grote investering in een gebouw / machine of iets dergelijks.
 • Er is personeel aangenomen om te kunnen groeien.
 • Als de groei snel gaat, dan moet deze ook gefinancierd worden, bijvoorbeeld de voorraden
 • U heeft een eenmalig claim of iets vergelijkbaars moeten betalen.
 • Omdat de resultaten tijdelijk tegen zijn gevallen.

Maar om nu door te gaan op de manieren om geld binnen te kunnen halen. In principe is er een onderverdeling te maken in drie hoofgroepen, korte termijn is minder dan één jaar, middellang is van één tot vijf jaar en lange termijn is langer dan vijf jaar.

Korte termijn


Het geld bedrag dat nodig is, kan voor de korte termijn zijn. U heeft op korte termijn snel geld nodig, en mogelijk is het ook op korte termijn weer terug in de onderneming. Enkele voorbeelden van korte termijn geld zijn:
 • Rekening courant bij de bank
 • De bestaande liquide middelen (spaarrekening / effecten e.d.)
 • Leveranciers later betalen (dit kan niet onbeperkt)
 • Klanten vooruit laten betalen
 • Voorraad verlagen
 • Verkoop van overbodige bedrijfsmiddelen

Middellange termijn


Als geld echt enkele jaren nodig is voor de onderneming, dan is middellang het benodigde
 • Subsidies (WIA-MIA-VAMIL-Personeelssubsidies etc)
 • Object leasing (wagenpark, machines etc.)
 • Staatsgaranties (BMKB, GO, Groeifaciliteit)
 • Factoring (het verkopen van je openstaande vorderingen bij je debiteuren)
 • Micro financiering
 • Lening met een korte looptijd

Lange termijn


Het is wel de bedoeling om de lening af te lossen, maar de verwachting is dat er een behoorlijk aantal aflos-jaren voor nodig zijn
 • Lening bij familie / bekenden
 • Crowdfunding
 • Informal investors (business angels)
 • Participatiemaatschappijen
 • Langlopende lening bij de bank
 • Hypotheek
 • MKB Krediet

Zoals je ziet zijn er een groot aantal mogelijkheden om in de geld behoefte te voorzien. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden dan hier opgesomd, maar dit zijn de meest belangrijke. Er is een aparte blog geschreven over de redenen waarom een financieringsaanvraag afgewezen kan worden.

Wil je meer informatie over de financieringsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Op welke manier organiseer jij het zo dat het geld er altijd en op tijd is? Laat jou reactie achter in de onderstaande comment box
Reactie plaatsen