De balans in de jaarrekening

Elk jaar wordt er telkens weer een jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar opgemaakt. Dit is telkens weer zo’n boekwerk waar velen weinig van begrijpen. Om dit te verduidelijken volgen er drie opeenvolgende blogs over de jaarrekening. Deze week de eerste blog, en daarin wordt de balans uitgelegd. Gere-geld is het enige boekhoudpakket waar een jaarrekening uit komt die voldoet aan alle wettelijke eisen en met een muisklik kan deponeren bij de Kamer van Koophandel

balans


Balans, wat is dat?


De balans is een momentopname. Op 31 december wordt er als het ware een foto gemaakt van al je bezittingen en je schulden. Aan zowel de bezittingen (Activa) als aan de schulden (Passiva) wordt een waarde toegekend. Dit is een boekhoudkundige waarde die niet altijd in lijn hoeft te zijn met de marktwaarde. Hierin kunnen verschillen zitten. Dit komt met name voor bij gebouwen, machines en ICT apparatuur.

Wat staat er onder de activa? (bezittingen)


Hieronder staan de gebouwen, machines, auto’s, IT apparatuur en overige inventaris. Op de aanschafwaarde worden de afschrijvingen (waardeverminderingen door de tijd) op in mindering gebracht. Daarnaast zijn er openstaande facturen van uw klanten en uw bank / kassaldo als u positief staat. En wat dacht u van de voorraden. Wat minder vaak voorkomt is goodwill, deelnemingen en effecten. Tot slot zijn er overlopende posten.

Wat staat er onder de passiva? (schulden)


Om te beginnen de lastigste voor veel ondernemers. Het eigen vermogen (of kapitaal), dit is toch van mij? Hoe kan dit een schuld zijn? Dit is te lezen als een schuld van de onderneming aan de eigenaar van de onderneming. Ook de pensioenvoorziening is een toekomstige schuld van de onderneming aan de eigenaar. Dan zijn er de langlopende leningen en de kortlopende schulden (bijvoorbeeld een rekening courant bij de bank). De te betalen leveranciers zijn op het fotomoment ook een schuld. Tot slot kunnen ook hier overlopende posten als bijvoorbeeld te betalen belastingen zijn.
Reactie plaatsen