Betalingstermijn

Vaak is er onduidelijkheid omtrent het hanteren van een betalingstermijn. Is een vermelding op de factuur voldoende? En wat kunt u doen om nog sterker te staan?

Er zijn verschillende momenten en documenten waarop u uw betalingstermijn kenbaar kunt maken. Het blijft natuurlijk altijd nog een commerciële afweging om er ook daadwerkelijk werk van te gaan maken door de vordering uit handen te geven.

betalingstermijn

Eenzijdig opgelegd

Stel u vermeld op uw factuur een betalingstermijn van 30 dagen. Verder heeft u geen afspraken op papier vastgelegd met uw klant. In dit geval heeft u de betalingstermijn eenzijdig opgelegd en is de klant nog niet in verzuim na het verstrijken van de 30 dagen.

Nakoming eenzijdig opgelegde betalingstermijn

U dient uw klant nu een uitdrukkelijke aanmaning te sturen, en uw klant een “redelijke termijn” te gunnen om de factuur alsnog te voldoen. Een “redelijke termijn” is in de regel een termijn van twee weken. Na het verstrijken van deze termijn is uw klant in verzuim en kunt u de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding gaan claimen. De schadevergoeding dient u wel te kunnen bewijzen.

Een sterke betalingstermijn
  • U kunt bijvoorbeeld, naast de vermelding van de betalingstermijn op de factuur, de betalingstermijn opnemen in de koopovereenkomst. De koopovereenkomst wordt doorgaans getekend door beide partijen. Indien nu de 30 dagen verstreken zijn, is de klant direct in verzuim.
  • Een tweede mogelijkheid, voornamelijk gebruikt bij kleinere bedragen waarbij geen koopovereenkomst opgesteld wordt, zijn de algemene voorwaarden. De klant dient akkoord gegaan te zijn met de algemene voorwaarden. Nog beter is het om de klant de algemene voorwaarden schriftelijk of digitaal te overhandigen. Dan maken de algemene voorwaarden onverbrekelijk deel uit van het contract.

  • In de bovenstaande twee gevallenis de klant direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. De klant hoeft in dit geval niet meer apart in gebreke gesteld te worden, en de overeenkomst kan per direct ontbonden worden. In de praktijk echter wel vaak een aanmaning verzonden worden omwille van de klantrelatie en om onnodige incassokosten voor uw klant te vermijden.
Reactie plaatsen