Dividend uitkeren, nu doen!!
Cor
03 december 2014 

Dividend uitkeren, nu doen!!

Heeft u een Besloten Vennootschap? Dan is het raadzaam om te kijken of u dit jaar nog dividend uit kunt keren. Het tarief van de dividendbelasting gaat namelijk omhoog per januari van 22 % naar 25 %. Er zijn echter wel een aantal dingen waar u rekening mee dient te houden.

Dividend

 

Liquiditeit

Allereerst moeten uw liquide middelen dit toelaten. Met andere woorden, er moet voldoende saldo op uw bedrijfsrekening of spaarrekening staan om uit te keren. In de bepaling of dit voldoende saldo is, wordt meegewogen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt blijven voldoen na de dividenduitkering. Als u in betalingsproblemen komt doordat u aan uzelf teveel dividend uitgekeerd heeft, dan kan dit op een later tijdstip nog teruggedraaid worden. Zeker in het geval dat u bij een faillissement uitkomt, dan heeft een curator hier wel degelijk mogelijkheden voor. Dit is niet om u enige schrik aan te jagen, maar om u bewust te maken van de hoogte van de dividenduitkering.

Eigen vermogen

Bij de zogeheten flex BV is er bij een dividenduitkering nog een andere wettelijke verplichting. Een dividenduitkering wordt in mindering gebracht op de reserves ingehouden winsten uit het verleden. Het eigen vermogen mag echter niet negatief worden. Een dividenduitkering kan daarmee ook nooit hoger zijn dan uw eigen vermogen bedraagt op het moment van dividenduitkering.

Wel uitkeren

Als u rekening houdt met de bovenstaande twee grenzen, dan raden we u aan om dit jaar nog een dividenduitkering te doen. Middels deze link kunt u het aangifteformulier van de site van de belastingdienst downloaden.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/dividendbelasting/aangifte_doen_en_betalen/

 

Lees ook de blog over de keuze: Salaris of dividend?

Hierin wordt u voorgerekend wanneer het beter is om dividend uit te keren en wanneer het beter is om uzelf salaris uit te betalen vanuit de BV.

 

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen