De tekst in de jaarrekening
Cor
27 januari 2016 

De tekst in de jaarrekening

Elk jaar wordt er telkens weer een jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar opgemaakt. Dit is telkens weer zo’n boekwerk waar velen weinig van begrijpen (ook al omdat voldaan moet worden aan wettelijke eisen). Om dit te verduidelijken volgen er drie opeenvolgende blogs over de jaarrekening. Deze week de derde blog, en daarin gekeken naar de overige gegevens in de jaarrekening. Ook de tekstuele onderbouwing is standaard opgenomen in de jaarrekening die gratis uit Gere-geld komt.

 resultaat 2

Toelichting

In de toelichting staat vermeldt hoe de balans en de resultatenrekening opgemaakt en berekend zijn. Voldoet de jaarrekening aan de wettelijke eisen voor een B.V.? Bij Gere-geld wel. Wat zijn de grondslagen voor de waardering van de bezittingen (activa) en je schulden (passiva). Hoe is het resultaat berekend, waar is wel en waar is geen rekening mee gehouden. Deze teksten zijn redelijk gestandaardiseerd.

Voorzieningen

Als ten laste van de winst een voorziening is getroffen wordt deze hier vermeldt. De meest bekende en voorkomende is de pensioenvoorziening. Dan wordt er ten laste van de winst een potje gevormd die later aan de eigenaar uitbetaald mag worden.

Verstrekte zekerheden

Het kan zijn dat (een deel) van de bezittingen als zekerheid weggegeven zijn. Het meest bekende voorbeeld is een hypotheek op een pand. In dit geval is het pand als zekerheid aan de bank verstrekt op de hypotheek. Ook kunnen de debiteuren verpand zijn aan de bank voor een rekening courant krediet of middels factoring overgedragen zijn.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Als een pand of bedrijfsmiddel langdurig in gebruik is, maar niet gekocht is door de onderneming, dan is hiervoor een huur of (operational) leasecontract afgesloten. Dit is een meerjarige verplichting van de onderneming om een kostbaar goed langdurig te gebruiken. Als dit aangeschaft zou zijn, dan zou dit op de balans gestaan hebben. Om de verplichting inzichtelijk te maken, wordt dit hier vermeldt.

Wil je meer weten omtrent de jaarrekening en de toelichting op de jaarrekening? bekijk dan onze online video over de volledige inhoud van de jaarrekening en ook wat de kengetallen betekenen.

Aan de slag video's 

Wat moet ik doen om een gratis jaarrekening te krijgen?

Om te beginnen een jaarabonnement bij Gere-geld afsluiten. Dit is het enige online boekhoudpakket dat een jaarrekening kan produceren welke voldoet aan de wettelijke eisen voor een BV. Daarnaast is het enige dat gedaan moet worden aan het einde van het jaar, de winst naar de balans boeken. Hiervoor hebben we een instructiefilmpje gemaakt, met daarbij de bestandjes die je kunt uploaden. Daarna kan de jaarrekening uit het systeem gehaald worden.

We helpen iedereen gratis in één uur aan de slag. Indien gewenst kan er ook nog een begeleidingspakket afgenomen worden van 3-6 of 12 maanden. En kan de belastingaangifte uitbesteed worden bij het gelieerde administratiekantoor.

Houdt het Kamer van Koophandelnummer en het BTW nummer bij de hand en heb binnen 5 minuten je eigen administratie.

directaanmelden

Kun je nog meer mensen blij maken met een gratis jaarrekening? Stuur deze link dan door.

De eerste 30 dagen kun je zonder verplichtingen de software proberen. Als het niet bevalt, wordt de boekhouding automatisch gesloten. Je loopt dus helemaal geen risico.

Wil je eerst nog even een keer de demo proberen? dan kan dat natuurlijk ook. Deze is gelijk aan een live omgeving, en alles dat vandaag geboekt wordt, is morgen weer verdwenen.

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen