De meerwaarde van een betalingstermijn
Cor
26 april 2017 

De meerwaarde van een betalingstermijn

De Betalingstermijn nader bekeken

 

Vaak is er onduidelijkheid omtrent het hanteren van een betalingstermijn. Is een vermelding op de factuur voldoende? En wat kun je doen om je betalingstermijn ook daadwerkelijk kracht bij te zetten?

 

Er zijn verschillende momenten en documenten waarop je de betalingstermijn kenbaar kunt maken bij je klant. Het blijft natuurlijk altijd nog een commerciële afweging om er ook daadwerkelijk werk van te gaan maken door de vordering uit handen te geven. Over alle ins en outs met betrekking tot het debiteurenbeheer is een aparte blog geschreven.

Eenzijdig opleggen

Stel je vermeld op je factuur een betalingstermijn van 30 dagen. Verder zijn er geen afspraken op papier vastgelegd met je klant. In dit geval bij jij degene die de betalingstermijn eenzijdig oplegt aan je klant, en is de klant nog niet in verzuim na het verstrijken van de 30 dagen. Doordat je klant nergens vooraf kennis heeft kunnen nemen de betalingstermijn, sta je zwak in het houden van je klant aan de betalingstermijn.

 

Nakoming eenzijdig opgelegde betalingstermijn

Je moet je klant nu een uitdrukkelijke aanmaning te sturen, en je klant een “redelijke termijn” te gunnen om de factuur alsnog te voldoen. Een “redelijke termijn” is in de regel een termijn van twee weken. Na het verstrijken van deze termijn is je klant in verzuim en kunt je de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding gaan claimen. De schadevergoeding moet je wel te kunnen bewijzen. De vraag is natuurlijk elke keer opnieuw in hoeverre je de relatie met je klant koestert of dat het je weinig doet en je je geld wil gaan eisen.

 

Een sterke betalingstermijn

Je kunt bijvoorbeeld, naast de vermelding van de betalingstermijn op de factuur, de betalingstermijn opnemen in de koopovereenkomst of overeenkomst van dienstverlening. De overeenkomst wordt doorgaans getekend door beide partijen. Indien nu de 30 dagen verstreken zijn, is je klant direct in verzuim.

Een tweede mogelijkheid, voornamelijk gebruikt bij kleinere bedragen waarbij geen koopovereenkomst opgesteld wordt, zijn de algemene voorwaarden. De klant dient akkoord gegaan te zijn met de algemene voorwaarden. Nog beter is het om de klant de algemene voorwaarden schriftelijk of digitaal te overhandigen. Dan maken de algemene voorwaarden onverbrekelijk deel uit van het contract.

 

In de bovenstaande twee gevallenis de klant direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. De klant hoeft in dit geval niet meer apart in gebreke gesteld te worden, en de overeenkomst kan per direct ontbonden worden. In de praktijk echter wel vaak een aanmaning verzonden worden omwille van de klantrelatie en om onnodige incassokosten voor uw klant te vermijden.

 

Wil je je direct aanmelden bij Gere-geld om je debiteuren goed in kaart te brengen? Dan kan dat natuurlijk ook. Wij helpen je gratis in één uur aan de slag

 

Heeft je ervaringen en je wilt deze delen? Plaats deze dan in onderstaande ruimte bij de reacties.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Machiel Keet,

 

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Volg de online cursus met de CIJFER methode

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

– Toegang tot honderden online trainingen voor ondernemers

 

Wij helpen ZZP-ers / ondernemers met de boekhouding. Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij de boekhouding? Iemand die de boekhoudtijd wil halveren en het financieel inzicht wil verdubbelen? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen