Blijft de VAR van - voor de intermediair?
23 september 2015 

Blijft de VAR van - voor de intermediair?

Na een tweetal blogs over het crowdfundingproject van Gere-geld, weer een informatieve blog, zoals je dat wekelijks van ons gewend bent. Het is nog mogelijk om te investeren in Gere-geld, maar ben er wel snel bij want we zijn binnen een week al ruim over de helft.

Klik op deze link om te investeren in Hèt boekhoudpakket van de toekomst.

Deze keer gaat de blog over het belangrijkste aspect dat in 2016 gaat veranderen voor veel ZZP-ers, het vervallen van de VAR en wat daarvoor in de plaats komt. Dit nadat de BGL (Besluit Geen Loonheffing) door de achterdeur vertrokken is.

Bent u een intermediair of werkt u voor een intermediair? Lees dan zeker de blog.

intermediair

Waarom einde VAR?

Het grootste deel van de ZZP-ers werkt nu nog met een VAR verklaring. Hiermee geeft de ondernemer aan dat deze zelf de belastingen betaald op arbeid.

Met de enorme stijging van het aantal ZZP-ers (200.000 in 2002 naar 800.000 in 2015) is ook het gebruik van de VAR toegenomen. Met een toenemend gebruik, neemt in absolute aantallen ook het misbruik van de VAR toe. Volgens verschillende onderzoeken zou tussen de 4% en 11% van de VAR verklaringen misbruikt worden. In deze gevallen zou het gaan om een schijnzelfstandigheid.

Om iets tegen de schijnzelfstandigheid te doen heeft de overheid in 2014 de BGL (Besluit Geen Loonheffing) willen introduceren. Deze is echter nooit in werking getreden. Dit omdat het aantal BGL verklaringen dusdanig groot zou worden dat handhaving onmogelijk bleek te zijn. De BGL is hierdoor in stilte door de achterdeur vertrokken.

Modelovereenkomst per sector

De nieuwe oplossing van de overheid om schijnzelfstandigheid tegen te gaan is nu de modelovereenkomst per sector. Ook hier zijn er weer verschillende problemen. Er is nu al wel één sector die een modelovereenkomst heeft (thuiszorgsector). Alle andere sectoren zijn nog aan het touwtrekken omtrent de inhoud van de modelovereenkomst. En dit is begrijpelijk omdat de modelovereenkomsten een geldigheid hebben van vijf jaar.

Bekijk dus regelmatig de site van de belastingdienst of de overeenkomst voor jou sector al beschikbaar is!

Intermediair

Nu zijn er echter ook veel ZZP-ers die de opdrachten via een intermediair uitvoeren. Als ZZP-er heb je contact en een contract met de intermediair. Deze zorgt ervoor dat je ingezet wordt. Echter, er is tot op heden nog geen idee hoe hiervoor een modelcontract vormgegeven moet worden. Het gaat om circa 100.000 ZZP-ers die via een intermediair werken. Dit gat zal voor het einde van het jaar nog gedicht moeten worden omdat alle modelcontracten in gaan per 01-01-2016.

Ben je intermediair of werk je via een intermediair? Maak dit bespreekbaar!

Of blijft de VAR voor deze groep ZZP-ers?

Als er opmerkingen zijn naar aanleiding van deze blog of aanvullingen, dan kan dit in de onderstaande commentaar box.

Over de schrijver
Reactie plaatsen