De Balans, de jaarrekening gratis uit je boekhouding
Cor
19 januari 2017 

De Balans, de jaarrekening gratis uit je boekhouding

Balans in je jaarrekening

 

Elk jaar wordt er telkens weer een jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar opgemaakt. Dit is telkens weer zo’n boekwerk waar velen weinig van begrijpen. Om dit te verduidelijken volgen er drie opeenvolgende blogs over de jaarrekening. Deze week de eerste blog, en daarin wordt de balans uitgelegd.

 balans

Wat is de balans?

De balans is een momentopname. Op 31 december wordt er als het ware een foto gemaakt van al je bezittingen en je schulden. Aan zowel de bezittingen (Activa) als aan de schulden (Passiva) wordt een waarde toegekend. Dit is een boekhoudkundige waarde die niet altijd in lijn hoeft te zijn met de marktwaarde. Hierin kunnen verschillen zitten. Dit komt met name voor bij gebouwen, machines en ICT apparatuur.

 

Wat staat er onder de activa? (bezittingen)

Hieronder staan de gebouwen, machines, auto’s, IT apparatuur en overige inventaris. Op de aanschafwaarde worden de afschrijvingen (waardeverminderingen door de tijd) op in mindering gebracht. Daarnaast zijn er openstaande facturen van uw klanten en uw bank / kassaldo als u positief staat. En wat dacht u van de voorraden. Wat minder vaak voorkomt is goodwill, deelnemingen en effecten. Tot slot zijn er overlopende posten.

 

Wat staat er onder de passiva? (schulden)

Om te beginnen de lastigste voor veel ondernemers. Het eigen vermogen (of kapitaal), dit is toch van mij? Hoe kan dit een schuld zijn? Dit is te lezen als een schuld van de onderneming aan de eigenaar van de onderneming. Ook de pensioenvoorziening is een toekomstige schuld van de onderneming aan de eigenaar. Dan zijn er de langlopende leningen en de kortlopende schulden (bijvoorbeeld een rekening courant bij de bank). De te betalen leveranciers zijn op het fotomoment ook een schuld. Tot slot kunnen ook hier overlopende posten als bijvoorbeeld te betalen belastingen zijn.

 

Wat moet ik doen om een gratis jaarrekening te krijgen?

Om te beginnen een jaarabonnement bij Gere-geld afsluiten. Dit is het enige online boekhoudpakket dat een jaarrekening kan produceren welke voldoet aan de wettelijke eisen voor een BV. Daarnaast is het enige dat gedaan moet worden aan het einde van het jaar, de winst naar de balans boeken. Hiervoor hebben we een instructiefilmpje gemaakt. Daarna kan de jaarrekening uit het systeem gehaald worden.

We helpen iedereen gratis in één uur aan de slag. Indien gewenst kan er ook nog een begeleidingspakket afgenomen worden van 3-6 of 12 maanden. En kan de belastingaangifte uitbesteed worden bij het gelieerde administratiekantoor.

 

Houdt het Kamer van Koophandel nummer en het BTW nummer bij de hand en heb binnen 5 minuten je eigen administratie

Ken je nog meer mensen blij maken met een gratis jaarrekening? Stuur deze link dan door. Geef je interesse aan en deel deze link, dan kun je 3-6 of 12 maanden gratis boekhouden verdienen

De eerste 30 dagen kun je zonder verplichtingen de software proberen. Als het niet bevalt, wordt de boekhouding automatisch gesloten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Machiel Keet,

 

-Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers” www.ikhebnietsmetcijfers.nl

-Administratiekantoren Gere-geld www.administratiekantoor-gere-geld.nl

-Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld. www.gere-geld.nl

Wij helpen ZZP-ers / ondernemers met de boekhouding. Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij de boekhouding? Iemand die de boekhoudtijd wil halveren en het financieel inzicht wil verdubbelen? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

https://gere-geld.nl/e-book-starter-3/

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen