Balans in de jaarrekening
13 januari 2016 

Balans in de jaarrekening

Elk jaar wordt er telkens weer een jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar opgemaakt. Dit is telkens weer zo’n boekwerk waar velen weinig van begrijpen. Om dit te verduidelijken volgen er drie opeenvolgende blogs over de jaarrekening. Deze week de eerste blog, en daarin wordt de balans uitgelegd. Gere-geld is het enige boekhoudpakket waar een jaarrekening uit komt die voldoet aan alle wettelijke eisen en met een muisklik kan deponeren bij de Kamer van Koophandel

balans

Balans, wat is dat?

De balans is een momentopname. Op 31 december wordt er als het ware een foto gemaakt van al je bezittingen en je schulden. Aan zowel de bezittingen (Activa) als aan de schulden (Passiva) wordt een waarde toegekend. Dit is een boekhoudkundige waarde die niet altijd in lijn hoeft te zijn met de marktwaarde. Hierin kunnen verschillen zitten. Dit komt met name voor bij gebouwen, machines en ICT apparatuur.

Wat staat er onder de activa? (bezittingen)

Hieronder staan de gebouwen, machines, auto’s, IT apparatuur en overige inventaris. Op de aanschafwaarde worden de afschrijvingen (waardeverminderingen door de tijd) op in mindering gebracht. Daarnaast zijn er openstaande facturen van uw klanten en uw bank / kassaldo als u positief staat. En wat dacht u van de voorraden. Wat minder vaak voorkomt is goodwill, deelnemingen en effecten. Tot slot zijn er overlopende posten.

Wat staat er onder de passiva? (schulden)

Om te beginnen de lastigste voor veel ondernemers. Het eigen vermogen (of kapitaal), dit is toch van mij? Hoe kan dit een schuld zijn? Dit is te lezen als een schuld van de onderneming aan de eigenaar van de onderneming. Ook de pensioenvoorziening is een toekomstige schuld van de onderneming aan de eigenaar. Dan zijn er de langlopende leningen en de kortlopende schulden (bijvoorbeeld een rekening courant bij de bank). De te betalen leveranciers zijn op het fotomoment ook een schuld. Tot slot kunnen ook hier overlopende posten als bijvoorbeeld te betalen belastingen zijn.

Speciaal voor iedereen die deze blog leest hebben we de cursus jaarrekening lezen en kengetallen gratis ter beschikking gesteld.

Aan de slag video's

Wat moet ik doen om een gratis jaarrekening te krijgen?

Om te beginnen een jaarabonnement bij Gere-geld afsluiten. Dit is het enige online boekhoudpakket dat een jaarrekening kan produceren welke voldoet aan de wettelijke eisen voor een BV. Daarnaast is het enige dat gedaan moet worden aan het einde van het jaar, de winst naar de balans boeken. Hiervoor hebben we een instructiefilmpje gemaakt, met daarbij de bestandjes die je kunt uploaden. Daarna kan de jaarrekening uit het systeem gehaald worden.

We helpen iedereen gratis in één uur aan de slag. Indien gewenst kan er ook nog een begeleidingspakket afgenomen worden van 3-6 of 12 maanden. En kan de belastingaangifte uitbesteed worden bij het gelieerde administratiekantoor.

Houdt het Kamer van Koophandel nummer en het BTW nummer bij de hand en heb binnen 5 minuten je eigen administratie.

 directaanmelden

Kun je nog meer mensen blij maken met een gratis jaarrekening? Stuur deze link dan door.

De eerste 30 dagen kun je zonder verplichtingen de software proberen. Als het niet bevalt, wordt de boekhouding automatisch gesloten. Je loopt dus helemaal geen risico.

Ook kun je geheel vrijblijvend gratis de demo bekijken. Deze is gelijk aan een live omgeving. Je kunt er niets in fout doen, alles dat er vandaag in gezet wordt is morgen weer verdwenen.

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen