Afschrijven

Wat mag / moet ik afschrijven?

 

Op de vraag wat afgeschreven worden, zal eerst de vraag beantwoord moeten worden wat geïnvesteerd mag worden. Fiscaal gezien ligt de grens op € 450, koop je dus iets wat duurder is dan € 450 dan moet hierop afgeschreven worden. Vervolgens zijn er een aantal verschillende afschrijvingsmethodieken mogelijk, ook zal een eventuele restwaarde bepaald moeten worden. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat een lineaire afschrijving al dan niet met een restwaarde de meest gebruikte methode is.

afschrijven 

De grens van € 450.

Met de grens van € 450 wordt in de praktijk creatief omgegaan. Als je bijvoorbeeld in laptop van € 425 komt maar deze direct in de kosten geboekt worden. Als er een aparte rekening komt voor software beneden de € 450 en bijvoorbeeld een koptelefoon en een microfoon, dan kan dit geheel in de kosten genomen worden. Dit is afhankelijk van de vraag wat je met je winst wil bereiken. Het is namelijk ook mogelijk om alles op een rekening te krijgen en te investeren, want het bedrag boven de € 450 uit. Als je nu alles in de kosten neemt, heb je nu een lagere winst waarover je minder belasting betaald. Maar in de komende jaren heb je een hogere winst omdat je geen afschrijvingslasten hebt, en betaal je dus meer belasting dan bij investeren en afschrijven.

 

De afschrijvingsmethodieken.

Er zijn een vijftal verschillende afschrijvingsmethodieken mogelijk.

Lineair, al dan niet rekening houdend met een restwaarde. Hier wordt het af te schrijven bedrag gedeeld door het aantal maanden waarin afgeschreven wordt. De aanschafwaarde verminderd met de restwaarde gedeeld door het aantal maanden van de verwachte levensduur. Dit is een berekend vast bedrag per maand.

Progressief / Degressief afschrijven; hier wordt gekeken naar het bedrijfsmiddel en de waardevermindering van het bedrijfsmiddel. Bijvoorbeeld bij een auto is de waardevermindering het eerste jaar veel groter dan het laatste jaar. In dit geval schrijf je het eerste jaar veel af en naar het laatste jaar steeds minder.

Sum of the year digits; hier wordt een vast bedrag per maand vastgesteld. Waar dit bij lineaire afschrijving berekend wordt is het hier een vast bedrag per maand.

Annuïteit; in annuïteit is een vast bedrag per maand. In de beginjaren is de rentecomponent echter hoger dan in dit geval de afschrijvingscomponent. In de laatste jaren is de afschrijving groter dan de rentecomponent. Met andere woorden in het begin schrijf je weinig af en aan het einde veel.

Gebruik/prestatie; dit wordt bij machines toegepast. In machine heeft een levensduur van een X aantal producten. De afschrijving wordt dus berekend naar rato van het werk dat de machine geleverd heeft.

 

Zoals je ziet zijn er verschillende methoden. Neem contact op met het administratiekantoor als je je wil laten adviseren over het afschrijven en welke manier het beste bij jou past.

 

Heb je aanvullingen of opmerkingen over de blog over het afschrijven? plaats deze dan in onderstaande commentaarbox.

Met vriendelijke groeten,

 

Machiel Keet,

 

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Volg de online cursus met de CIJFER methode

– Telefoon: 06-51474241

 

Wij helpen ZZP-ers / ondernemers met de boekhouding. Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij de boekhouding? Iemand die de boekhoudtijd wil halveren en het financieel inzicht wil verdubbelen? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen