Accountants graven hun eigen graf
07 september 2017 

Accountants graven hun eigen graf

Accountants graven hun eigen graf 

 

Bedrijven zijn niet gebaat bij accountants, de meest overschatte beroepsgroep in Nederland. Dat blijkt wel weer uit het artikel in het Financieele Dagblad van 9 juni waarin door de beroepsgroep zelf gesteld wordt “we zijn het er niet over eens wat kwaliteit eigenlijk is”. Betreurenswaardig, maar niemand zou er verbaasd over moeten zijn. Al eerder kwam uit onderzoek van de AFM naar voren dat 45 procent van de uitgevoerde controles niet goed was. Dit is in 2017 opgelopen naar 59% In ditzelfde onderzoek is te lezen dat het ontbreekt aan intrinsieke motivatie om te verbeteren. Accountants heten het ‘financiële geweten’ te zijn van het bedrijf dat zij controleren. Maar zoals zij nu invulling geven aan hun beroep, graven zij hun eigen graf.  

 

Ivoren toren 

Hoe gaat het nu? De accountant zit in zijn ivoren toren en wacht totdat de postduif met de gegevens van de klant binnen komt vliegen. De klant heeft immers een Letter of Representation (LOR) getekend, waarin staat dat de accountant alleen maar hoeft te werken met de gegevens die de klant aanlevert. Nu neemt de accountant zijn verrekijker ter hand en begint vanuit zijn toren te zoeken naar het te controleren bedrijf. Heeft hij het bedrijf gevonden, dan probeert hij vanuit zijn ivoren toren in te zoomen op het bedrijf en blijft er een tijdje naar turen. Aan de hand van de aangeleverde gegevens en de observaties vanuit de ivoren toren, wordt het jaarrapport samengesteld. Wat de accountant niet weet of ziet telt immers niet mee, daar heeft de klant voor getekend. 

 

Babylonische spraakverwarring 

Het jaarrapport is samengesteld en de accountant daalt af vanuit zijn toren om zijn klant te vereren met een bezoek. De ivoren toren is omgetoverd tot de toren van Babylon. Aan tafel bij de ondernemer blijkt dat de ondernemer geen flauw idee heeft waar de accountant het over heeft. De Babylonische spraakverwarring is compleet. Zo zal het ook aan tafel bij Koop Furness zijn gegaan. Omdat de accountant op het voetstuk staat en de ondernemer de taal van de accountant niet begrijpt, wordt de jaarrekening geaccepteerd en de bijbehorende torenhoge rekening.  

 

Doelgroep accountants 

Wat ondernemers vaak niet weten, is dat er een grens is waarboven een accountantscontrole verplicht is. Je moet de afgelopen twee jaren aan twee van de volgende drie criteria voldaan hebben. Een minimale omzet van 12 miljoen, een balanstotaal van 6 miljoen en 50 medewerkers. Enkele uitzonderingen daargelaten. De accountants zouden zich op deze doelgroep moeten richten, zeker omdat de instrumenten van de AFM op de controles van grotere bedrijven gericht zijn. In de praktijk zie je dat accountants zie steeds vaker richten op de zzp’ers. Die hardwerkende kleine zelfstandigen betalen de hoofdprijs voor alle controle-eisen die aan grote bedrijven gesteld worden, terwijl zij een onbeduidend nummertje bij het accountantskantoor zijn. Als klap op de vuurpijl blijkt dan ook nog eens uit onderzoeken van de AFM en van RTLZ dat accountants in grote getalen de regels aan hun laars lappen. De accountant is niet alleen van zijn troon gevallen, maar ook uit zijn toren! Het kan niet langer zo! 

 

Recht op goede behandeling 

Zelfstandig ondernemers hebben recht op een goede behandeling en duidelijke taal. Zzp’ers hebben bovendien heel andere vragen dan grotere bedrijven. Dit is een vakgebied op zich. De wetgever heeft de grenzen voor de controleplicht niet voor niets vastgesteld. Dus, beste accountant, zie zzp’ers niet als ‘schnabbel’ tussendoor en stop met bijklussen.  

 

Machiel Keet,

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Volg de online cursus met de CIJFER methode

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips

 

 

 

 

 

 

Bronnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Accountants_in_de_fout 

http://www.accountancyvanmorgen.nl/2016/11/23/accountants-willen-fouten-leren/ 

AFM: 45% Van de controles uitgevoerd door accountants waren niet goed 

Intrinsieke motivatie om te verbeteren ontbreekt 

http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/kleine-accountants-maken-er-een-potje-van 

36 % van de kleine accountants voldoet niet aan de regels 

10% is zo erg dat het bij de AFM gemeld is. 

Niet vastleggen kwaliteitsbeleid – ontbreken beroepsaansprakelijkheidsverzekering – onvoldoende bijscholing 

Over de schrijver
Reactie plaatsen