Aandelen of obligaties

 

Aandelen en obligaties worden beiden op de beurs verhandeld bij grote bedrijven (NV’s) of direct met de onderneming (BV). Ze worden regelmatig in één adem genoemd. Het is wel goed om het verschil te weten want ze zijn totaal verschillend.

Wat is een aandeel?

Deelname in winst

Een aandeel is een bewijs dat je “een aandeel” hebt in een onderneming, met andere woorden dat je een deel bezit van een onderneming. Een aandeel is dus een bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming. Als je aandelen bezit van een onderneming, ben je een aandeelhouder. Een aandeelhouder is een soort van mede-eigenaar van het bedrijf waarvan hij of zij aandelen heeft.

Aandelen: risico

Aandelen houden een bepaald risico in: de onderneming waarvan je aandelen bezit kan immers failliet gaan. Het is onder meer om deze reden dat veel mensen hun handen ervan af houden. Nochtans hebben aandelen ook heel interessante voordelen. Zo heb je als aandeelhouder heel wat rechten, waaronder het recht op een dividend. Dit betekent dat de onderneming kan beslissen om jaarlijks een dividend aan de aandeelhouders toe te kennen.

Aandelen: rendement

Op die manier kan je dus delen in de winst van de onderneming. Ook kan je als aandeelhouder de algemene vergadering van de aandeelhouders bijwonen. Op lange termijn bieden aandelen hogere rendementen dan andere beleggingsvormen. Niet alle aandelen zijn genoteerd op de beurs. Aandelen die wel beursgenoteerd zijn, kunnen makkelijker verhandeld worden dan aandelen die niet beursgenoteerd zijn.

Wat is een obligatie?

Lening

Een categorie beleggingen die minder risicovol zijn, is de obligatie. Een obligatie is een soort lening die je toestaat aan een overheid of aan een onderneming. De staat of de onderneming ontleent geld voor een bepaalde duur en belooft op vaste tijdstippen een overeengekomen rente te betalen. Dat vast tijdstip is meestal jaarlijks. De staat of de onderneming waarvan je een obligatie hebt, wordt geacht op het einde van de termijn het volledige kapitaal terug te betalen. Niet toevallig is de term obligatie afgeleid van het Franse “obliger”, wat verplichten betekent. Men heeft dus een verplichting om het geleende bedrag terug te betalen.

Jaarlijkse rente

Het geld wordt in een bepaalde munt ontleend, zoals de euro of de dollar, waaraan een internationale drieletterige code wordt gegeven (EUR en USD). De keuze van de munt is belangrijk voor de belegger. De meeste obligaties worden op een beurs genoteerd en de notering gebeurt in procenten. In tegenstelling tot aandelen kan je bij obligaties elk jaar een rente ontvangen.

Obligatie heeft voorrang

Met een aandeel maak je natuurlijk wel kans om een jaarlijks dividendrendement uitgekeerd te krijgen, maar een echte zekerheid is dat niet. Een ander voordeel van de obligatie is dat de obligatiehouder van een onderneming voorrang krijgt op de aandeelhouder. Het veiligst zit je als je een obligatie hebt van de staat, vermits dan de uitbetaling van je kapitaal op het einde van de looptijd gegarandeerd is.

 

Heb je overtollige liquide middelen en wil je gaan beleggen, maak dan van tevoren een keuze tussen beiden. Of investeer in allebei om het risico te spreiden.

 

Op jouw financieel succes,

 

Machiel Keet,

Word lid van het gratis boekhoudplatform voor de zzp’er

 

– Auteur van het boek “Ik heb niets met cijfers”

– Administratie uitbesteden: Administratiekantoren Gere-geld

– Hèt online boekhoudpakket voor de zzp’er, Gere-geld.

– Ken je iemand die een administratiekantoor wil starten?

 

Het is onze missie om bij te dragen aan jouw levensgeluk door je financieel succesvoller te maken. Ken jij iemand die financieel succesvoller wil worden? Dan horen wij dat graag. Aanbevelingen van u, zijn belangrijk voor ons.

Starter? Download dan ons GRATIS E-book met herkenbare situaties, valkuilen en tips.

Over de schrijver
Cor
Reactie plaatsen