De belastingdienst blijft maar vragen

Het kan zijn dat u bezoek krijgt van de belastingdienst. De belastingdienst komt dan uw boekhouding controleren. Vaak concentreert zich dit op de BTW of op de loonbelasting. In principe is het zo dat u volledige medewerking dient te geven aan de belastinginspecteur. Als u in weigert om de inspecteur informatie te verstrekken, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. De belastingdienst heeft namelijk onuitputtelijke bevoegdheden om u als ondernemer te controleren. Als u weinig of niet meewerkt en informatie verstrekt, is de belastingdienst ook gerechtigd om sancties uit te delen.

Sancties


Het opleggen van strafrechtelijke sancties zal bij een belastingcontrole wel meevallen (dus geen gevangenisstraffen), maar administratiefrechtelijke sancties liegen er niet om. De belangrijkste sanctie bij een belastingcontrole is de omkering van de bewijslast. De belastinginspecteur maakt dan bijvoorbeeld een schatting van uw belastbaar inkomen. En nu kunnen we u verzekeren dat de schatting van uw belastbaar inkomen nooit te laag zal zijn. Nu is het vervolgens uw beurt als ondernemer om aan te tonen dat de schatting van de belastinginspecteur te hoog is, waardoor u teveel belasting betaald. Dit is de omgekeerde bewijslast.

Wat wel te doen?


Als u een inspecteur treft die maar blijft vragen, en wel zoveel dat het onredelijk is, dan kunt u de inspecteur vragen om een “informatiebeschikking”.belastingcontrole

Met deze informatiebeschikking kunt u naar een onafhankelijke rechter. De rechter toetst de informatiebeschikking met het doel van de belastingcontrole. Als u vervolgens gelijk krijgt volgen er geen sancties. Het kan ook zo zijn dat de inspecteur gelijk krijgt, dan krijgt u als ondernemer een nieuwe termijn om de informatie aan te leveren. Als blijkt dat u te lichtvaardig geprocedeerd heeft, kan de rechter u sancties opleggen

Tip


Geeft altijd een antwoord op een informatieverzoek bij een belastingcontrole, ook al is deze minder volledig. Een onvolledig antwoord is altijd beter dan geen antwoord.
Reactie plaatsen